Gre za filme, ki sodijo v slovensko filmsko klasiko: Na svoji zemlji, Trst, Balada o trobenti in oblaku ter Svet na kajžarju režiserja Franceta Štiglica, Dobri stari pianino in Ti loviš Franceta Kosmača, Kekec Jožeta Galeta, Jara gospoda Bojana Stupice, Dobro morje Mirka Groblerja, Akcija Janeta Kavčiča, Veselica in Tri četrtine sonca Jožeta Babiča ter Naš avto Františka Čapa.

Kot piše v vladnem sporočilu za javnost, so bili filmi v Beograd predani, ker v Sloveniji »takrat nismo zagotavljali primernega depoja za hrambo filmov na izjemno gorljivem nitratnem filmskem traku«.

Republiški komite za kulturo SRS je od leta 1968 do leta 1990 sklepal pogodbe o hrambi navedenih filmov z Jugoslovansko kinoteko in ji za hrambo plačeval dogovorjeni znesek nadomestila. Z osamosvojitvijo Slovenije je zadeva ostala nerešena. Plačila za hrambo so se prekinila. Z Jugoslovansko kinoteko se je Arhiv RS že pred leti začel pogovarjati o izročitvi filmov.

Nasprotna stran je to pogojevala s plačilom nadomestila hrambe od leta 1991 naprej. V Arhivu RS so na podlagi zneska iz zadnje pogodbe leta 1989 pripravili izračun nadomestila za hrambo od leta 1991 do 2021 s pripadajočimi obrestmi ter ga uskladili z Jugoslovansko kinoteko. Zdaj je pripravljen predlog pogodbe, h kateremu je vlada dala soglasje, piše v sporočilu za javnost.

Kot poudarjajo na ministrstvu za kulturo, ki bo krilo nadomestilo za hrambo v višini skoraj 44.000 evrov, gre za izjemno pomemben in neprecenljiv del slovenske kulturne in filmske dediščine, ki se bo z izvršitvijo predlagane pogodbe končno vrnila v Slovenijo. Kot so še dodali, bodo v Arhivu RS - Filmskem arhivu nemudoma pričeli s postopki digitalizacije pridobljenih filmov, s čimer jih bodo še dodatno zaščitili.