Vse prepogosto se žrtve sprašuje, ali so nasilje s čim spodbudile, morda s svojim obnašanjem ali načinom oblačenja – kot da bi to kakor koli upravičevalo nasilno dejanje storilca. Taka preusmeritev pozornosti ni redka. 27 odstotkov državljank in državljanov EU meni, da je spolni odnos brez privolitve v nekaterih okoliščinah mogoče upravičiti. Vendar je spolni odnos brez privolitve posilstvo.

Za nasilje zaradi spola in nasilje v družini ni opravičila. Spreminjanje dojemanja tovrstnega nasilja v družbi ni lahka naloga, saj so opravičila zanj včasih globoko ukoreninjena v naši kulturi. Pomislimo na nekatere likovne in književne mojstrovine, ki nas lahko zavedejo z lepoto umetniškega izraza pri prikazovanju poskusa posilstva.

Tak primer je mit o Dafne in Apolonu. Po Ovidovem pripovedovanju Apolona zadene Kupidova puščica, zato se ne more upreti strastni ljubezni do nimfe, to pa naj bi opravičevalo njegova dejanja. Ovidova različica zgodbe prikazuje prestrašeno Dafne na begu pred Apolonom, ki jo zasleduje. Dafne se s preobrazbo v lovoriko sicer reši pred tem, da bi jo Apolon napadel v njeni človeški podobi, vendar je nasilno utišana in objektivizirana.

Da bi lahko spremenili miselnost družbe in obravnavali zmotne predstave o nasilju zaradi spola, se moramo temu vprašanju posvetiti že v zgodnjem izobraževanju, tudi s spolno vzgojo, ob tem pa vlagati v celovit pristop javne politike z ničelno toleranco do nasilja. Socialna gibanja, kot je #MeToo, so se izkazala za resnično gonilo sprememb.

Gibanje #MeToo je milijonom žensk pomagalo zbrati pogum, da se izpostavijo in spregovorijo. Tudi evropska komisija si prizadeva za večjo ozaveščenost s kampanjami, kot sta #SayNoStopVAW in UNiTE, ki poteka pod okriljem Združenih narodov. Nasilje zaradi spola je končno deležno že dolgo prepotrebne pozornosti in slediti morajo spremembe.

Tem prizadevanjem se mora pridružiti tudi veliko več moških. Miselnost bomo spremenili le, če k spremembam prispevamo vsi. Prav tako je pomembno sodelovati s storilci, tudi zato, da kaznivega dejanja ne bodo ponovili. Pri tem je ključnega pomena pravi pristop. Programi za storilce nasilnih dejanj morajo zagotoviti širše izobraževanje o nasilju zaradi spola in njegovem vplivu ter intervencije osredotočiti na zdravstveno obravnavo zlorabe substanc ali težav z duševnim zdravjem.

Z vidika zaščite žrtev moramo preprečiti sekundarno viktimizacijo, ki je posledica slabega razumevanja nasilja zaradi spola. Vsaka država članica EU mora vložiti več v usposabljanje strokovnjakov, vključno s sodniki, službami policije in socialnimi delavci, da bodo med drugim lahko postavljali prava vprašanja in prepoznali opozorilna znamenja.

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju prejme na leto enajst milijonov evrov iz proračuna EU in je v preteklosti organizirala seminarje o nasilju zaradi spola in nasilja v družini, spolnem izkoriščanju v trgovini z ljudmi ter o pravicah žrtev v primerih nasilja nad ženskami in otroki.

Pri obravnavanju nasilja zaradi spola ne smemo pozabiti na nove tehnologije. Raziskava iz leta 2020 je pokazala, da je 58 odstotkov deklet doživelo spletno nadlegovanje, 50 odstotkov pa jih nadlegovanje pogosteje doživlja na spletu kot na ulici. Te številke so se v zadnjih letih še povečale. Med pandemijo in omejitvami gibanja smo se mnogi preusmerili na splet in izkazalo se je, da mora biti tudi naša digitalna resničnost del varnega okolja.

Nasilje zaradi spola ni le nasilje med štirimi stenami – izpostavljeni smo mu lahko tudi na delovnem mestu, v šoli, na ulici ali na spletu. Tako nasilje vpliva na zdravje in dobro počutje posameznika ter omejuje njegove možnosti za uspeh v družbi. Ni ne samoumevni ne sestavni del katere koli kulture in lahko ga preprečimo. Prvi korak k njegovemu izkoreninjenju je, da ga prepoznamo kot to, kar v resnici je – nasilje. Evropska komisija bo v ta namen predstavila svoj prvi zakonodajni predlog o boju proti nasilju zaradi spola in nasilju v družini ter njegovem preprečevanju.

Ob tem mednarodnem dnevu odprave nasilja nad ženskami se lahko tudi sami pridružite boju proti tovrstnemu nasilju. Bodite pozorni na ta pojav, izpostavljajte ga v svojih družbenih krogih in jasno izrazite svoje nasprotovanje takemu nasilju. Za spoprijemanje s tem perečim problemom je potrebna podpora vseh.

Helena Dalli je evropska komisarka za enakost.