Mojca Emeršič, vodja družinskega podjetništva EY Slovenija, pravi, da se pri družinskih podjetjih vse bolj porajajo vprašanja, kdaj in kako razmišljati o prehodu z bolj vitkih in družinsko organiziranih podjetij na bolj kompleksne sisteme. Orodje, ki je družinskim članom v pomoč, so lahko kompetence. »V nedavni raziskavi ameriškega inštituta Family Firm Institute so preverjali nabor kompetenc lastnikov in bodočih lastnikov ter vodij. Ta presegajo področja poslovanja, v veliki meri se namreč ozirajo k družinski dinamiki, osebnemu razvoju posameznika ter razumevanju časa in prostora, v katerem živimo. Te kompetence lahko predstavljajo naslednji korak pri razmisleku o tem, kako lahko tudi slovenska družinska podjetja napredujejo v smeri razvoja družine in organizacije.« Ugotovitve Emeršičeve temeljijo na dolgoletnem vpogledu v slovenska družinska podjetja, saj s serijo vsakoletnih predstavitev desetih družinskih zgodb v knjigi že od leta 2014 podpirajo in krepijo slovensko družinsko podjetništvo. In kaže se, da se ta zadnja leta veliko ukvarjajo z vprašanjem profesionalizacije svojih organizacij.

Enotni imenovalec je vztrajnost

»Podatki, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije, kažejo, da se slovensko gospodarstvo s krizo spopada precej uspešno. V letu 2020 se je bruto družbeni proizvod sicer zmanjšal, a le za 4,2 odstotka v primerjavi z letom prej, podatki za drugo četrtletje letošnjega leta pa kažejo pozitiven trend na področjih porabe gospodinjstev, uvoza in izvoza, investicij in zaposlenosti. Ne glede na vse izzive, s katerimi se srečujejo družinska podjetja, pa je vsem skupno eno: vztrajnost. Veseli nas, da v našo bero dodajamo deset novih odličnih družinskih poslovnih praks, ki nas vedno znova navdušijo in pustijo poseben pečat,« izpostavlja Janez Uranič, direktor EY Slovenija, kjer so pripravili osmo knjigo slovenskega družinskega podjetništva v dveh jezikih, slovenščini in angleščini. Ob podpori javne agencije Spirit Slovenija je več kot 70 kompletov knjig iz preteklih let dostopnih tudi v slovenskih knjižnicah, s čimer zbirka postaja del slovenske nacionalne identitete. Spirit od leta 2016 sicer aktivno podpira ter delno tudi sofinancira izdajo knjige in promovira slovenska družinska podjetja tako v Sloveniji kot v tujini prek slovenskih poslovnih klubov in slovenskih veleposlaništev.

Deset zgledov v novi knjigi

V novi knjigi so predstavljena naslednja podjetja: Frigotransport Pišek & Hsf, ki je prvak med prevozniki agroživilstva in farmacije, Jagros, nominiranec za gazelo savinjsko-zasavske regije 2010, ki je zrasel v veliko slovensko družinsko trgovsko podjetje, poznano kot Trgovine Jager, Kuzma, ki že 40 let orje ledino na področju izdelave vrhunskih gramofonov in gramofonskih ročic, in Perger 1757, ki se ukvarja s tradicionalno obrtjo lectarstva, medičarstva in svečarstva. Predstavljene so tudi zgodbe Skupine Podkrižnik, ki je ena vodilnih na področju specialne pogonske tehnike v Evropski uniji, podjetja Roltek, ki je vodilni proizvajalec senčil z lastno proizvodnjo v Sloveniji, podjetja Scan, ki prodaja in servisira laboratorijsko opremo, in Tinex, nominiranca za gazelo gorenjske regije 2019, ki je podjetje za prodajo in proizvodnjo. Nabor zaokrožujeta Uniforest, proizvajalec gozdarske mehanizacije, in Zelinka, ki se ukvarja s prodajo računalniške opreme.