EIT Health je eno največjih evropskih javno-zasebnih partnerstev na področju zdravstvenih inovacij. Sestavljeno je iz približno 150 partnerjev in je edinstvena evropska mreža vrhunskih podjetij, univerz, raziskovalnih in razvojnih centrov ter bolnišnic in inštitutov. Vloga EIT Health je zgraditi ekosistem, ki omogoča razvoj zdravstvenega varstva za prihodnost, da bodo lahko evropski državljani živeli dlje in bolj zdravo.

Razpis za inovacije s področja zdravja

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ustanovil regionalno inovacijsko shemo EIT RIS, da bi zapolnil vrzel med regijami, ki so vodilne v inovacijah, in regijami v inovacijskem razvoju. Na področju zdravstva se program razvija od leta 2016 pod koordinacijo EIT Health InnoStars in vključuje 14 zdravstvenih središč EIT v 13 državah v vzhodni, srednji in južni Evropi. Ta središča služijo kot vstopne točke do vseevropske mreže najboljših univerz, podjetij in njihovih projektov.

EIT Health RIS Innovation Call je namenjen perspektivnim podjetjem z zdravstvenimi inovacijami, ki prihajajo iz regij s skromnimi ali zmernimi inovacijskimi ocenami glede na evropsko inovacijsko lestvico (European Innovation Scoreboard). Prejemniki poleg finančne spodbude prejmejo ekspertna mentorstva in podporo EIT-mreže.

Slovenci lani najuspešnejši

Na lanskoletni razpis so pri EIT Health prejeli sto prijav, Slovenci pa smo bili s kar tremi izbranimi inovacijami izmed enajstih vseevropskih dobitnikov najuspešnejši na razpisu. Vseh enajst izbranih projektov je bilo usmerjenih v aktualne zdravstvene izzive družbe. Izbrani slovenski inovatorji so bili startupi DTs HUB s fizioterapevtsko aplikacijo FroomCare, NYD s spletno diagnostično platformo za uporabniku enostavno testiranje iz udobja doma in Pharsol z laboratorijskim orodjem CryoHolder za varnejši in učinkovitejši prenos kriovial. Vsi trije startupi so člani Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.

Na razpis se lahko prijavijo projekti, ki jih sestavlja akademski partner - visokošolska institucija oziroma z njo povezana raziskovalna skupina in vsaj en neakademski partner – podjetje, bolnišnica, občina, nevladna organizacija ali drug deležnik z zdravstvenega področja. Izbrane startupe skupaj s prijavljenimi konzorcijskimi partnerji tudi letos čaka do 75.000 evrov nepovratnih sredstev za nadaljnji razvoj prebojnih izdelkov ali rešitev, mentoriranja, delavnice ter dostop do največje mreže vrhunskih evropskih strokovnjakov in podjetij na področju zdravja. Maksimalna višina financiranja na partnerja je 25.000 evrov, vodilni partner pa mora prihajati iz zahodne kohezijske regije. Za uspešno prijavo morajo projekti izkazovati jasno inovativnost in tržni potencial ter dosegati vsaj raven validiranosti ideje (proof of concept).