Prihodek od prodaje storitev se je avgusta na mesečni ravni najbolj zvišal v gostinstvu, in sicer za štiri odstotke. Višji je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za tri odstotke) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,6 odstotka).

Manjši prihodek pa so medtem v primerjavi z julijem zabeležili v poslovanju z nepremičninami (za 2,2 odstotka), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,1 odstotka) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,4 odstotka).

K letni rasti prihodka od prodaje storitev so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 21 odstotkov), sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (za 20,5 odstotka), gostinstvo (za 19,3 odstotka), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 14,7 odstotka), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 11,6 odstotka) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 6,9 odstotka).