Kot navajajo v današnji izjavi za javnost, je sodišče v sklepu zapisalo, da postopek razrešitve ni bil kršen, ko generalni direktor Andrej Grah Whatmough pred izdajo sklepa o razrešitvi tožnice v konkretnem primeru ni pridobil predhodnega soglasja programskega sveta RTVS. Sodišče je prav tako ugotovilo, da je generalni direktor tožnici pred razrešitvijo omogočil zagovor.

Gorščakovi po navedbah RTVS tudi ni bila kršena pravica do ustnega zagovora pred generalnim direktorjem oziroma programskim svetom, saj niti statut niti zakon o RTVS takšne obveznosti oziroma pravice tožnice v postopku razrešitve ne predvidevata. Sodišče je prav tako ugotovilo, da v konkretnem primeru ni prišlo do redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot to zatrjuje tožnica, temveč do prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, so še navedli na RTVS.

Sodišče: Tožnica še ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov

»V svoji obrazložitvi je sodišče zapisalo, da v tej fazi postopka tožnica še ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov, saj bo to pokazal šele potek dokaznega postopka pred sodiščem. Prav tako je sodišče zapisalo, da v tej fazi, ko sodišče še ni izvajalo dokazov, tožnica ni izkazala za verjetno, da njena terjatev do tožene stranke RTV Slovenija obstaja. Sodišče je torej predlog tožnice za izdajo začasne odredbe zavrnilo in ugotovilo, da je s formalnega vidika generalni direktor RTV Slovenija kot tožena stranka zadostil vsem statutarnim in zakonskim pogojem,« so še navedli na RTVS.

Grah Whatmough je 20. avgusta direktorici TV Slovenija Nataliji Gorščak prek kurirja vročil sklep o razrešitvi. Poteza Graha Whatmougha je bila pričakovana, saj je sam predlagal njeno razrešitev. O soglasju k predlogu bi moral 16. avgusta razpravljati programski svet RTVS, a je bil nesklepčen. To je pomenilo, da v 15 dneh programski svet o tem ne bo glasoval, s tem pa je dal Grahu Whatmoughu zeleno luč, da postopek izpelje sam, brez soglasja programskega sveta.

Svetniki bodo o imenovanju novega v. d. direktorja določali v ponedeljek

Odtlej je Grah Whatmough sam opravljal posle direktorja Televizije Slovenije. Iz vabila na sejo programskega sveta RTVS, ki bo v ponedeljek, je razvidno, da bodo svetniki odločali o soglasju k imenovanju v. d. direktorja Televizije Slovenija. Na vprašanje, katerega kandidata bo predlagal v imenovanje, so iz RTVS sporočili, da generalni direktor ob uvajanju dodatnih varnostnih protokolov za zaščito zaposlenih in prilagajanju delovnega procesa pogoju PCT še ni uspel opraviti vseh predvidenih pogovorov z morebitnimi kandidati za v. d. direktorja oziroma direktorice Televizije Slovenija. Imena tako za zdaj še ne morejo sporočiti.