Problem je v tem, da si genija lastijo tudi Srbi, ker je bil rojen v monarhističnih avstro-ogrskih časih kot Srb v današnji Hrvaški. Srbi so Hrvatom že zažugali, da bodo sankcije, če bodo na kovancih upodobili njihovega Nikolo. Twitter pa je za problem našel izjemno rešitev: Hrvati imajo lahko na evrih svojega Teslo, če na njih odtisnejo znak Tesle Elona Muska. To bi bil v resnici edini pravi evrski Tesla.