Ponosna sva na to, kar smo skupaj dosegli. Ta sporazum prenavlja, posodablja in poglablja posebne odnose, ki jih že več kot 40 let gradijo afriške, karibske in pacifiške države ter Evropska unija. Določa okvir našega sodelovanja v naslednjih dvajsetih letih.

Skupaj predstavljamo milijardo in pol ljudi na štirih celinah, 106 držav in več kot polovico sedežev v generalni skupščini Združenih narodov. Imamo skupne vrednote pa tudi skupno vizijo: miroljubne in uspešne družbe, v katerih nihče ni prezrt.

V nemirnem svetu, ki se sooča z okoljsko krizo brez primere, uničujočo pandemijo in ponovnim pojavom skušnjav po enostranskem ukrepanju, so odnosi med našima skupinama držav steber stabilnosti in žarek upanja. Sodelujemo po skupni izbiri.

Novi sporazum bo naše partnerstvo dvignil na novo raven. Je bolj ambiciozen, celovitejši in prožnejši kot predhodni, naj bo v smislu delovnih mest, svetovnih izzivov, pravic, multilateralizma ali diferenciacije. Na najrazličnejših področjih resnično presega sporazum iz Cotonouja. Naj izpostavimo le tri od njih.

Z geopolitične perspektive se bo naša moč na svetovnem prizorišču povečala in skupaj si bomo prizadevali za uresničevanje agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in pariškega sporazuma, glavnih okvirov, ki usmerjata naše partnerstvo.

Z vidika partnerstva besedilo prvič v štiridesetih letih sodelovanja vsebuje močan poudarek na regijah. To krepi odnose EU z vsako od regij, in sicer na podlagi treh prilagojenih regionalnih protokolov, ki določajo posebne prednostne naloge.

Konkretneje, sporazum v jedro našega partnerstva umešča človekove pravice, enakost spolov, demokracijo in dobro upravljanje. Posebej se bomo osredotočali na človekov razvoj, spodbujanje gospodarskih priložnosti za vse in ohranjanje okolja.

Izid pogajanj je izraz razgibanosti naših odnosov. Je resnična prelomnica, pomemben političen dosežek in močen vzvod za doseganje napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Naši mladi zahtevajo bolj pošten, bolj zelen in bolj miroljuben svet. Prihodnje generacije si zaslužijo na pravilih temelječ svetovni red, ki uravnava politiko moči, ščiti ranljive osebe in spodbuja odprte družbe, pri čemer nihče ni prezrt. Naš novi sporazum vsemu temu utira pot.

Jutta Urpilainen je evropska komisarka za mednarodna partnerstva.

Robert Dussey je togovski minister za zunanje zadeve in afriško povezovanje.