V posteljico vgradimo tudi vse morebitne inštalacije. Dobro je, da vse napeljave, ki bodo potekale pod tlakovci, a pridejo na vrsto za urejanje pozneje ali pa jih bomo obnavljali (električni vodi, vodovodne cevi in še kaj denimo za nadstreške, letne kuhinje, lope, garaže…), predvidimo vnaprej, da nam pozneje že končanega tlaka ne bo treba rušiti. Debelina posteljice je odvisna od sestave tal in pogostosti nizkih temperatur. Običajno znaša od 25 do 45 cm. Na posteljico položimo drenažno folijo. Nanjo nasujemo 3–4-centimetrski sloj peska granulacije 4–8 milimetrov. Pesek enakomerno razvlečemo po posteljici. Lahko si pomagamo z višinskimi letvami in prek njih z drugo letvijo odrezujemo odvečni pesek. Za boljšo gostoto tega sloja lahko pesek poprej navlažimo z vodo. Vedno si pripravimo le površino, ki jo nameravamo isti dan tudi tlakovati.

Polaganje tlakovcev začnemo v vogalu, pravokotno na glavno vhodno linijo. Če je le mogoče, začnemo na najnižjem delu dvorišča ali parkirišča. Tlakovce moramo jemati z več palet hkrati, da bomo imeli barvno enakomerno tlakovano površino. Pri polaganju tlakovcev ne smemo stiskati enega ob drugega. Ohranjati moramo tako imenovano fugo, da ob obremenitvah preprečimo prenašanje bočnih sil na tlakovce. Nastale fuge zapolnimo z mivko. Tlakovce ob zidovih ali robnikih zaključimo z rezanjem ali sekanjem. Zaključevanja z betoniranjem roba ne priporočamo, saj na ta način tlakovce »prilepimo« na zid ali robnik. Tlakovce polagamo v montažno-drenažni sloj in višino sproti uravnavamo.

Po končanem polaganju raztresemo mivko na čisto in pospravljeno tlakovano površino. S pometanjem dosežemo, da mivka zapolni vse fuge med tlakovci. Če so tlakovci mokri, fugiranje odsvetujemo. Za fugiranje v vsakem primeru priporočamo posebno kremenčevo mivko. Če uporabimo kako drugo mivko, ta ne sme vsebovati apnenca. Če smo izbrali način polaganja, ki zahteva izravnavanje višin z vibriranjem, moramo vibracijsko ploščo obleči v gumo, da se ob vibriranju površina tlakovcev ne bi poškodovala. Vibriranja ne uporabljamo, kadar je tlakovana površina namočena oziroma mokra, saj bi lahko povzročili, da bi se tlak preveč posedel. (ktm)