Do leta 2030 v Luki Koper pričakujejo, da bodo imeli zgrajene sončne elektrarne moči 4 MWp, kar predstavlja 14 odstotkov trenutne porabe električne energije celega pristanišča. »Dolgoročni cilj je postopoma proizvesti 40 do 50 odstotkov električne energije za delovanje Luke Koper iz sončnih elektrarn,« so navedli.

V Luki Koper so se odločili pričeti s postopno izgradnjo sončnih elektrarn predvsem zaradi zmanjševanja vpliva pristaniške dejavnosti na okolje in delne samooskrbe z električno energijo. Hkrati je razvoj sončnih elektrarn po njihovih besedah usmerjen v nižanje stroškov za proizvodnjo in povečevanje njihovih izkoristkov, kar pomeni, da so optimalno izvedene sončne elektrarne ekonomsko upravičene za uporabo tudi brez subvencij. Trenutno imajo sicer v koprskem pristanišču za 268 kWp sončnih elektrarn, ki proizvedejo 280.000 kilovatnih ur elektrike oziroma odstotek porabe električne energije Luke Koper.

Cilj koprske družbe je, da na vse nove objekte, ki jih bodo gradili v pristanišču, postavijo sončne elektrarne. Velika težava so po njihovi oceni predvsem strehe skladišč, ki so bile zgrajene v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Na teh je namreč potrebno vložiti dodatna sredstva za povečanje nosilnosti streh ali celo zamenjati streho, da je možno postaviti sončne elektrarne. Zato bodo ob vsaki prenovi skladišča poskrbeli tudi za primerno nosilnost strehe, so dodali.