Leto 2020 je bilo specifično, saj je večji del leta zaznamovala epidemija covida-19, kar pa ni vplivalo na preskrbo z zemeljskim plinom, ki je potekala nemoteno, poudarjajo v omenjenem združenju. Podatki, ki jih je objavila Agencija za energijo o porabi električne energije in zemeljskega plina v preteklem letu kažejo, da je distribucija zemeljskega plina dosegla 3621 gigavatnih ur (GWh). Pri tem se je negospodinjski odjem povečal za en odstotek, gospodinjski pa za 3,6 odstotka.

V Sloveniji poteka distribucija po distribucijskem plinovodnem omrežju v 82 občinah, kjer se z zemeljskim plinom oskrbuje že več kot 136.000 odjemalcev, od tega se jih je 1328 priključilo na distribucijske sisteme v letu 2020. Operaterji distribucijskih sistemov so lani zgradili 59,3 kilometra novih plinovodov, skupna dolžina distribucijskega omrežja se je tako povečala za 1,6 odstotka in je konec leta dosegla 4953 kilometrov.

V prihodnjem obdobju se bodo na področju oskrbe z zemeljskim plinom zgodile večje spremembe, je ocenilo združenje. Že v nekaj letih se bo namreč v plinovodno omrežje začelo dodajati obnovljive pline. Na distribuciji zemeljskega plina bo to verjetno najprej biometan, kar v razvitih zahodnih državah že izvajajo.