S prenosom evropske direktive bodo navodila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, v uporabi tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih, je vlada sporočila prek družbenega omrežja Twitter. Rok za implementacijo te direktive poteče 24. februarja.

Odpravljene bodo tudi ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom zaradi neuporabe tržnih pravil EU, saj je neuporaba teh pravil predstavljala velik problem za notranji trg.

Predlog novele vključuje tudi prenos upravljanja operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi s Slovenskega državnega holdinga (SDH) na vlado, kar je »nujno potrebno za eventuelno izvedbo postopka certificiranja operaterja v lastniško ločeno obliko delovanja«.

Odločba ne vpliva na trenutno upravljavsko situacijo

Vladni urad za komuniciranje sicer pojasnjuje, da ta določba ne vpliva na trenutno lastniško oz. upravljavsko situacijo - Plinovodi do nadaljnjega še naprej ostajajo v lastništvu družbe Plinhold in v upravljanju SDH. S predlaganim popravkom se zgolj omogoča prehod v lastniško ločeno obliko delovanja v bodoče, ko in če bodo izpolnjeni predpisani pogoji ter sprejete odločitve, da do tega pride.

Dodali so, da se predlog novele usmerja tudi na področje alternativnih goriv, saj je ena izmed prednostnih usmeritev EU na področju trajnostnega in okoljsko naravnanega razvoja spodbujanje rabe alternativnih goriv v prometu, torej goriv, ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire in prispevajo k dekarbonizaciji prometa ter izboljšujejo okoljske parametre delovanja prometnega sektorja.