ravnatelji na šolah smo v prvi vrsti tisti, ki moramo narediti vse za varno, enakovredno in spodbudno učno okolje v šolah, ki bo omogočalo razvoj in rast slehernemu otroku, ki je vpisan na katero koli osnovno šolo v Sloveniji.

Seveda je naša dolžnost tudi, da glasno opozorimo na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki se dogajajo na katerem koli področju šolanja. Eno takih področij so gotovo tudi tekmovanja, ki jih v šolstvo, predvsem v razširjeni program, prinašajo razna društva, zveze in skupine, ki so s tem v šolskem prostoru dobile kar zajeten prostor, saj so se razna tekmovanja v zadnjih letih razrasla kot gobe po dežju. Na vse to smo v združenju ravnateljev že opozarjali resorno ministrstvo, saj se s kvantiteto raznih tekmovanj izgublja njihova kvaliteta, predvsem pa kvalitetna priprava učencev, saj so večinoma isti učenci razpeti na veliko število teh tekmovanj.

Danes pa se oglašamo in predvsem glasno opozarjamo na absurdno situacijo, ki smo ji priča v teh dneh, ko bi vsi učenci in delavci v šolstvu potrebovali predvsem »pedagoški mir«, saj je epidemija pustila zelo opazne posledice v pridobljenem znanju, dogaja pa se lovljenje izpeljave vseh tekmovanj s strani organizatorjev, ne glede na dejstvo, da so trenutne epidemiološke razmere zdesetkale šole, učitelje in seveda posledično tekmovalce, od katerih so nekateri v šoli, nekateri v karanteni in nekateri v izolaciji.

Organizatorji tekmovanj operirajo s popolnoma neenotnimi navodili za mentorje tekmovanj. Medtem ko nekateri organizatorji prepovedujejo reševanje tekmovalnih (tudi državnih) pol na daljavo, drugi to omogočajo. Tu gre naše vprašanje vam odločevalcem: o kakšni enakosti tekmovalcev lahko sploh govorimo? Nekdo v šoli pod budnim očesom mentorja in drugi doma na daljavo z opcijo več pomoči tako sorojencev, staršev, IK-tehnologije na drugi napravi.

Nekateri organizatorji pa gredo še dlje – mentorjem dajejo celo navodila, naj otroke pokličejo v šolo kljub navodilu o karanteni ali celo izolaciji posameznikov. Tu moramo poudariti, da gre za očitno kršenje navodil NIJZ in vodstev šole, ki so razred po navodilih NIJZ poslali v karanteno. Kdo bo prevzel v tem primeru odgovornost, če pride do prenosa okužb? Bodo to organizatorji tekmovanj?

Tekmovanja so seveda smiselna samo takrat, ko imajo vsi tekmovalci enakovredne pogoje, česar pa v trenutnih epidemioloških razmerah v šolstvu nikakor ne moremo zagotoviti. Še več – ravno uspeh na tekmovanjih je eden od pogojev za pridobitev Zoisove štipendije in tu glasno opozarjamo na krivico, ki se bo zaradi karanten ali pa izolacij zgodila marsikateremu učencu.

Predlog združenja ravnateljev je, da se vsa tekmovanja, ki se izvajajo po šolah v fizični obliki na ustaljen način kot v preteklih letih, takoj prekinejo. Ta naj se za letošnje leto odpovedo, prestavijo v čas umiritve epidemije ali pa se v celoti preselijo na splet, kjer bo imel vsak učenec možnost udeležbe.

V vsakem primeru smo mnenja, da bi se tekmovanja smelo organizirati samo na način, da bi vsi učenci tekmovalci imeli zajamčene enake pogoje, teh pa zaradi razmer ni mogoče zagotavljati.

Gregor Pečan

predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije