Lani so v Skupini Roto imeli od osem do 15-odstotno rast, kar pomeni da so začrtane rezultate v večji meri dosegli, na Hrvaškem celo presegli. Prav tako so v lanskem letu odprli novo podružnico v Nemčiji, na Madžarskem novo predstavništvo in nov logistični center v Veliki Britaniji. Kot pravi prokuristka gazele dravsko-pomurske regije 2010 Nuša Pavlinjek Slavinec, je vse skupaj vodilo k povečanju naročil, tako imajo proizvodne kapacitete zaenkrat zapolnjene do jeseni.

Ogromen potencial v čistilnih napravah

Na Jesenicah so konec lanskega leta začeli s proizvodnjo industrijskih čistilnih naprav, se pravi čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode različnih tovarn. V tem segmentu vidijo zelo velik potencial, v lanskem letu se je na primer močno razširila živilska industrija in vsi ti obrati potrebujejo dodatno čiščenje vode. Ogromno novih naročil pa jih vodi tudi k iskanju novih kadrov. Tako iščejo nove sodelavce za proizvodna dela, za montažo izdelkov pa tudi v komerciali, skladišču in v razvojnem oddelku.

V letošnjem letu v Skupini Roto zasledujejo cilj 60 milijonov evrov in upajo, da ga bodo tudi dosegli. Skrbijo tudi za digitalizacijo procesa in uvajajo številne nove tehnologije na delovna mesta v vseh oddelkih. Podjetje Roto trenutno v sedmih tovarnah v štirih državah zaposluje okoli 450 ljudi.

Zlato priznanje na dnevu inovativnosti

Veliko pozornosti v Skupini Roto posvečajo tudi razvoju novih izdelkov. Lani so tako kot prvo pomursko podjetje na dnevu inovativnosti 2020 prejeli zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za čoln ROTO 450. Na razvojno-inovativnem oddelku 22 inženirjev v povprečju razvije tri nove izdelke na teden. Polovica je izdelanih za znanega kupca, polovico pa prodajajo pod lastno blagovno znamko.