V Sloveniji je 83 odstotkov podjetij, ki so v družinski lasti, v 62 odstotkih družinskih podjetij pa skupaj sodelujeta vsaj dve generaciji. Analiza, ki so jo opravili v EY Slovenija skupaj z Ekonomsko fakulteto, je pokazala, da je 95 odstotkov podjetij, ki so v družinski lasti, majhnih podjetij, saj zaposlujejo do 50 sodelavcev, skupni letni prihodki v poprečju znašajo štiri milijone evrov, stara pa so več kot 20 let.

V primeru 37 odstotkov družinskih podjetij jih vodi že druga generacija, le v petih odstotkih jih vodi že tretja ali četrta generacija. Tretja generacija stopa v ospredje tudi v družini Pavlinjek, ki skrbi za rast in prihodnost podjetja ROTO in ki je pred dnevi v Monaku na srečanju družinskih podjetij v organizaciji EY kot prvo družinsko podjetje iz Slovenije prejelo nagrado odličnosti za družinsko podjetje.

Podjetje iz Murske Sobote, ki je bilo leta 2010 prepoznano za gazelo dravsko-pomurske regije, sodi med 17 odstotkov podjetij, ki deluje na področju industrije dobrin, medtem ko se okoli petina podjetij (19 odstotkov) ukvarja s trgovino na drobno in na debelo, prav toliko jih je dejavnih na področju gradbeništva. Podjetje ROTO sodi tudi med tri odstotke družinskih podjetij, ki zaposluje več kot 100 ljudi, in med pet odstotkov podjetij, ki je starejših od 50 let.

ROTO je pionir in vodilni evropski proizvajalec na področju proizvodnje polietilenskih izdelkov v Evropi, ki ima čez 60 let izkušenj in družinske tradicije. Več kot 350 zaposlenih ustvarja 4000 različnih izdelkov, ki jih prodajajo v skoraj 52 držav po vsem svetu. Ti so plod znanja njihovih inženirjev, sodelovanja z institucijami znanja in izvedbe vseh zaposlenih.

Skupina ROTO ima 14 podjetij, hčerinska proizvodna podjetja pa so na Hrvaškem, v Srbiji, BiH in Makedoniji. Imajo tudi svoje razvojno središče, ki v veliki meri pripomore k temu, da razvijejo vsaj dva nova izdelka na teden, imajo lastno prodajno mrežo doma in po svetu ter lasten prevoz izdelkov. Skupino ROTO strateško usmerjata zakonca Irena in Štefan Pavlinjek, operativo pa sta pred leti prevzela njuna otroka, Nuša in Matjaž.

»Če primerjam sebe in moja otroka, v mojem odnosu do očeta ali odnosu otrok do naju z Ireno ne vidim bistvenih razlik. Le časi so drugačni, vendar je filozofija ista – izjemna predanost poslu. Podjetništvo je naš način življenja,« komentira Štefan Pavlinjek. Po njegovem mnenju naj prenos vodenja podjetja na mlajšo generacijo poteka vsaj deset let.

Skupina ROTO bo po Pavlinjekovih besedah letos prihodke predvidoma povečala za desetino. Po poletju nameravajo proizvodnjo kajakov in kanujev iz Hrvaške preseliti v proizvodne prostore v Puconcih, ki so jih kupili po stečaju Seawaya. jpš