Konec oktobra je bilo pri zavodu registriranih 112 oseb manj kot septembra, v primerjavi z oktobrom 2019 pa je bila brezposelnost večja za 11.238 oseb. Na novo se je oktobra na zavodu prijavilo 8931 brezposelnih oseb, kar je 37,2 odstotka več kot septembra in 5,7 odstotka manj kot oktobra 2019. Med novoprijavljenimi je bilo 3394 iskalcev prve zaposlitve, 2927 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 40 brezposelnih zaradi stečajev in 1497 trajno presežnih delavcev.

Glede na september je število prijav zaradi stečajev ostalo enako, iz ostalih pomembnejših razlogov za brezposelnost pa se je prijavilo več brezposelnih oseb, in sicer zaradi iskanja prve zaposlitve 225,4 odstotka več, po izteku zaposlitve za določan čas 7,8 odstotka več in zaradi trajnega prenehanja potreb po delu delavca 4,4 odstotka več brezposelnih oseb. V primerjavi z lanskim oktobrom je bilo za 91,7 odstotka več novoprijavljenih presežnih delavcev, 5,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 89,7 odstotka manj brezposelnih zaradi stečajev in 16 odstotkov manj prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Več samozaposlenih kot lani

Od 9043 brezposelnih oseb, ki jih je oktobra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6431 oseb, kar je 20,8 odstotka manj kot septembra in 39,7 odstotka več kot oktobra lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, natakarjev, tajnikov, komercialnih zastopnikov za prodajo ter čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov in podobnih poklicev v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

V obdobju prvih desetih mesecev letošnjega leta se je na zavodu na novo prijavilo 83.153 brezposelnih oseb, kar je 36,7 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (38.743). Prijavilo se je še 8483 iskalcev prve zaposlitve ter 22.989 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je prijavilo 0,1 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, 16,6 odstotkaveč brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 165,9 odstotka več trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 74.791 brezposelnih oseb, od teh 56.904 zaradi zaposlitve, kar je 15,8 odstotka več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Podatki po območnih službah zavoda kažejo, da se je oktobra brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala v štirih območnih službah zavoda. Največje znižanje je bilo v območni službo Novo mesto (-3,7 odstotka), sledijo koprska (-1,3 odstotka), ljubljanska (-0,6 odstotka) in celjska območna služba (-0,5 odstotka). Območna služba Maribor z 1,5-odstotno in Ptuj z 1,2-odstotno rastjo izstopata med tistimi območnimi službami, v katerih se je brezposelnost na mesečni ravni povečala. V območni službi Sevnica je brezposelnost ostala enaka septembrski. Na letni ravni pa se je znižala le brezposelnost v območni službi Murska Sobota, in sicer za 2,6 odstotka. V ostalih območnih službah je bila večja, zlasti v Kranju, kjer je bilo 28,7 odstotka več brezposelnih, Kopru (+26,2 odstotka) in na Ptuju (+25,2 odstotka).

Prostih delovnih mest manj kot lani

Delodajalci so oktobra medtem zavodu sporočili 9962 prostih delovnih mest, kar je 24,4 odstotka manj kot septembra in 15,7 odstotka manj kot oktobra lani. Največ so iskali delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavcev za preprosta dela pri visokih gradnjah ter voznike težkih tovornjakov in vlačilcev.

Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v prvih desetih mesecih, je bilo 99.691, kar je 22,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Podatek o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jo izračunava zavod, je na voljo za avgust. Takrat je bila stopnja 9,1-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot julija in 1,7 odstotne točke več kot avgusta lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,2-odstotna in žensk 10,1-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (12,5 odstotka), najnižjo pa območna služba Nova Gorica (6,7 odstotka). Že podatki za prve tri tedne oktobra so nakazovali malenkosten upad števila brezposelnih. Konec februarja, pred izbruhom epidemije covida-19, je bilo sicer registriranih brezposelnih na zavodu 77.484.

Vpliv omejitvenih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ki po povečevanju števila okužb s covidom-19 v oktobru znova dobivajo podobo iz spomladanskih mesecev, sicer zmanjšujejo protikrizni ukrepi države, kot sta subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.