Lani se je na Zavod RS za zaposlovanje na novo prijavilo 74.838 oseb, kar je 2,3 odstotka manj kot leta 2018. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, in sicer 41.009. Prijavilo se je še 9785 iskalcev prve zaposlitve ter 11.186 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z letom 2018 je bilo uradno brez dela 14,2 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve in 19,3 odstotka več trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas je bilo manj za 5,2 odstotka.

Na drugi strani se je v preteklem letu iz evidence odjavilo 78.080 brezposelnih oziroma šest odstotkov manj kot leto pred tem. Od tega se jih je zaposlilo 56.272, kar na letni ravni predstavlja 8,6-odstoten padec. V povprečju je bilo v letu 2019 mesečno brezposelnih 74.178 oseb, torej 5,5 odstotka manj kot v povprečju leta 2018. Na letni ravni je brezposelnost ostala nižja v vseh območnih službah zavoda. Stanju ob koncu decembra 2018 sta se najbolj približali območni službi Velenje in Celje, kjer je bilo zmanjšanje 0,2- oziroma 0,5-odstotno. Največji upad je imela območna Nova Gorica (-8,9 odstotka). Prostih delovnih mest, ki so jih v letu 2019 delodajalci sporočili zavodu, je bilo 148.031 oziroma štiri odstotke manj kot v predhodnem letu.

Zgolj decembra se je medtem v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 7954 brezposelnih oseb, kar v mesečni primerjavi predstavlja 31,8-odstotno, v letni primerjavi pa devetodstotno rast.

Med na novo prijavljenimi je bilo 4668 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 527 iskalcev prve zaposlitve in 1610 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. Od 5057 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3210 oseb, torej 18,3 odstotka manj kot novembra in 1,4 manj kot decembra 2018. Decembra se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v vseh območnih službah zavoda. Največji porast je beležila območna služba Kranj (+osem odstotkov), najmanjši pa območna služba Ljubljana (+1,5 odstotka).

Delodajalci so decembra zavodu sporočili 8889 prostih delovnih mest, kar je 16,6 odstotka manj kot novembra in 4,5 odstotka manj kot decembra 2018. Daleč največ jih je bilo za čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike in podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah, in sicer 486.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS, ki so na voljo za oktober 2019, je bilo v državi 901.285 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,5 odstotka več kot septembra 2019 in 1,8 odstotka več kot oktobra 2018.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila oktobra 7,4-odstotna, s tem pa 0,2 odstotne točke višja kot septembra 2019 in 0,5 odstotne točke nižja kot oktobra 2018.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v jesenski napovedi za leto 2019 napovedal znižanje števila vpisanih v evidenco brezposelnih z 78.500, kolikor jih je bilo leta 2018, na 74.100.

V Umarju napovedujejo, da se bo število brezposelnih v prihodnjih dveh letih še zmanjševalo, "a počasneje kot v preteklem obdobju". "Na to bo ob nekoliko manjši rasti zaposlenosti vplivala tudi vedno bolj omejena ponudba na trgu dela, brezposelnost bo namreč pod dolgoročno oz. ravnovesno ravnjo. Razmere na trgu dela bodo zaradi tega predstavljale vedno večjo omejitev za rast dodane vrednosti," ocenjujejo.

Konec letošnjega leta naj bi bilo uradno brez dela 70.800 ljudi, konec leta 2021 pa 67.600.