Z ministrstva za kulturo so poslali obširen odgovor na zahteve, ki so jih nanje v začetku tedna naslovili posamezniki, strokovna združenja in krovne organizacije v kulturi. V celoti smo ga objavili na naši spletni strani.

Na zahtevo podpisnikov, naj začne ministrstvo »dosledno opravljati tekoče posle«, so med drugim odgovorili, da vloge za vpis v razvid samozaposlenih in priznanje pravice do prispevkov rešujejo sproti, da pa je minister pri pregledu predlogov odločb ugotovil nekatere pomanjkljivosti in naročil strokovnim službam, naj ponovno preverijo, ali prosilci izpolnjujejo pogoje. »Zadeve so postale prelahko dosegljive, zaradi česar je obseg ljudi, ki dosegajo kriterije, že tako širok, da presega okvire racionalnosti in finančnih zmožnosti ministrstva,« so komentirali. »V samo petnajstih letih se je število samozaposlenih s pravico do plačila prispevkov povečalo za več kot 50 odstotkov.« Namignili so, da bi reševanje položaja mnogih med njimi bolj spadalo pod ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na zahtevani umik sprememb in dopolnitev medijske zakonodaje in poziv k zaščiti javne RTV in STA pred vplivom politike odgovarjajo, da »aktualna vlada ne želi uničiti RTV Slovenija in STA« in da za to »nima niti zakonske možnosti«. Z novim zakonom naj bi RTVS omogočili večjo minutažo oglasov, kar naj bi po ocenah ministrstva prineslo dodatnih 11 milijonov evrov letnega zaslužka. »To bo povsem nadomestilo izpad deleža, ki ga bo RTVS morala nameniti STA in drugim medijem,« zatrjujejo. Odločitev, da naj bi nadzornike STA po novem potrjevala vlada, pa pojasnjujejo izključno z »racionalizacijo medijske hiše«. gb