V GoStartup šolo se lahko prijavijo lastniki perspektivnih mladih podjetij ali motivirane osebe z ambicioznimi projekti. Podjetniška strokovna komisija bo izmed prispelih prijav izbrala dvanajst udeležencev, ki bodo program v vrednosti 2852 evrov obiskovali brezplačno. Programa se je v preteklih petih letih udeležilo skupaj že 57 podjetniških ekip. Nekatere med njimi že ustvarjajo dobiček in tudi zaposlujejo. Rok za prijavo je 30. september, program pa bo potekal v oktobru in novembru.

V ospredju sodobno znanje in prenos izkušenj

»V ospredje programa smo postavili sodobno znanje ter prenos praktičnih izkušenj predavateljev, saj želimo, da podjetniki skozi program hitro in vidno napredujejo«, je pojasnil Mitja Mikuž, vodja programov startup skupnosti Primorskega tehnološkega parka. Program je namenjen ustanoviteljem mladih podjetij (starosti do pet let), ki že imajo oblikovan produkt ali storitev, morda imajo tudi prve kupce, vendar jim prodaja še ni stekla tako, kot bi želeli. Namenjen je tudi podjetniški ekipam, ki razvijajo produkt ali storitev ter nameravajo v naslednjih mesecih ustanoviti novo podjetje.

Delavnice bodo potekale v oktobru in novembru. Program sestavlja enajst štiriurnih delavnic, ki bodo potekale dvakrat tedensko, vodili pa jih bodo izkušeni podjetniki. Poleg tega bodo uspešni udeleženci po končanem programu prejeli po dvajset mentorskih ur s podjetnikom, ki jim bo svetoval pri razvoju produkta in rasti podjetja. Izbrane ekipe bodo po programu deležne še ostalih bonusov, ki jih ponujajo v PTP, kot na primer mreženjski dogodki, mesečne delavnice znanja in srečanja startup skupnosti.

V podjetniško znanje več kot milijon evrov

V zadnjih petih letih so v podjetniško znanje investirali več kot milijon evrov. Podjetniki tako svoje omejene vire usmerijo v razvoj. »Kar pa ne pomeni, da je proces formiranja brezplačen. Ravno nasprotno, podjetniki se morajo za vse to zelo potruditi. Prek njih pa mi pridobljena sredstva investiramo v razvoj regije. Največja dodana vrednost Primorskega tehnološkega parka je namreč podjetniška skupnost, ki se je v vseh teh letih razvila, sestavljajo pa jo startup podjetniki, ustaljeni podjetniki, svetovalci, mentorji, investitorji, raziskovalci, mladi kadri … Skupnost različnih profilov in različnega znanja torej, ki si med seboj pomagajo in plemenitijo,« je pojasnila direktorica PTP Tanja Kožuh.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili Gostartup šolo, bodo vključeni v skupnost Primorskega tehnološkega parka, kjer podjetniki lahko na letni ravni izkoristijo do 10.572 evrov v obliki mentorstva, delavnic, programov in prostora za sodelo. Sredstva, ki jih Primorski tehnološki park vloži v znanje podjetnikov, pridobi na evropskih in državnih razpisih. Investicija v podjetništvo se neposredno odraža v rasti podjetij.