Od leta 2000, ko je bil Primorski tehnološki park ustanovljen, je bilo v njegov inkubator sprejetih 202 podjetij in startup ekip. Vsa inkubirana podjetja danes zaposlujejo 746 ljudi in generirajo 114 milijonov evrov prihodkov od prodaje (vir AJPES 2017). Pet podjetij z najboljšimi kazalci iz podjetniške skupnosti PTP je v letu 2017 ustvarilo v povprečju 103.272 evrov dodane vrednosti na zaposlenega (slovensko povprečje je v letu 2017 znašalo 43.154 evrov). Med podjetji, mlajšimi od pet let, pa jih prvih pet z najboljšimi rezultati zaposluje 42 ljudi.

Skozi proces razvoja poslovnega modela

Programi Primorskega tehnološkega parka temeljijo na osnovah vitkega in agilnega podjetništva. Ti podjetnikom omogočajo, da na učinkovit način preverijo, ali za njihove ideje obstaja tržna priložnost. To počnejo tako, da jih vodijo skozi strukturiran proces razvoja poslovnega modela, ki bo nastajajočemu podjetju omogočal najprej preživetje, nato pa razvoj in rast.

Pomoč iz različnih evropskih virov

Za potrebe razvoja znanja in kompetenc podjetnikov je Primorski tehnološki park samo v letu 2018 iz različnih evropskih virov pridobil 350.000 evrov. Največ, 200.000 evrov, so investirali v osebno mentorstvo, ki ga izvajajo izkušeni podjetniki in člani njihovih ožjih timov. 80.000 evrov so investirali v pridobivanje ključnega znanja, ki ga podjetniki nujno potrebujejo za razvoj in rast. V tem okviru je bilo organiziranih 36 specializiranih tematskih delavnic, prilagojenih potrebam podjetnikov.

Načrtno vlaganje v razvoj podjetnosti mladih

Primorski tehnološki park je sicer ena redkih ustanov, ki načrtno že petnajst let vlaga v razvoj kompetence podjetnosti pri mladih. Tako so lani 70.000 evrov investirali v mlade med 12. in 29. letom. Podjetnost je namreč veščina, ki je ključna pri kariernem razvoju posameznika in s tem dolgoročno tudi regije. Kar petsto osnovnošolcev in dijakov v Novi Gorici in okolici v zadnjih petih letih v programih PTP brezplačno pridobilo izkušnje, kako na podjeten način razvijati lastne ideje. Na vseslovenskem tekmovanju v podjetnosti mladih POPRI, ki ga organizira PTP, pa je doslej sodelovalo 1110 podjetniških idej, razdelanih v poslovni model, 236 izobraževalnih inštitucij in 438 mentorjev iz gospodarske in akademske sfere, zmagovalni ekipi dijakov s tekmovanja POPRI pa sta na svetovnem tekmovanju Genius Olympiad v ZDA leta 2018 prejeli zlato in bronasto priznanje.