Skupina VELUX je najavila novo zavezo, da bo do svoje stote obletnice postala trajno ogljično nevtralno podjetje. Ta cilj bodo dosegli v partnerstvu z WWF (the World Wide Fund for Nature), svetovnim skladom za naravo. Kot vodilni proizvajalec strešnih oken na svetu bo Skupina VELUX nevtralizirala svoj pretekli ogljični odtis, ki znaša 5,6 milijona ton ogljikovega dioksida (na področjih 1 in 2). Omenjeno vizijo bodo v 100-letnem obdobju svojega poslovanja od ustanovitve leta 1941 do leta 2041 dosegli tudi s pomočjo projektov za ohranitev gozdov, ki jih vodi WWF.

S pogledom, uprtim v prihodnost, se Skupina VELUX zavezuje k pomembnemu zmanjšanju emisij ogljika tako v poslovanju podjetja kot v celotni vrednostni verigi, kar v družbi povezujejo s pariškim podnebnim sporazumom in ambiciozno smernico glede omejevanja globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja.

Trajna ogljična nevtralnost

To je pionirska zaveza, katere pobudnik je Skupina VELUX. Zavezo so razvili skupaj z WWF International, da bi prevzeli odgovornost tako za pretekle kot tudi prihodnje emisije ogljika. Sestavni del te zaveze je poleg trajne ogljične nevtralnosti tudi ohranjati naravne gozdne habitate ter njihovo neprecenljivo floro in favno za sedanje in bodoče rodove.

David Briggs, izvršni direktor Skupine VELUX, je povedal: »Naš planet se sooča z resno klimatsko in naravno krizo, kar zahteva nevsakdanje delovanje. V skladu z vrednotami naše družbe si prizadevamo narediti več kot drugi, zato smo razvili Trajno ogljično nevtralnost. Gre za zavezo, ki vključuje 20-letno partnersko sodelovanje z WWF, znotraj katerega bomo nevtralizirali in s tem izničili pretekle emisije ogljika do leta 2041. Pomembno bomo zmanjšali tudi naše prihodnje izpuste CO2 in spodbudili naše dobavitelje, da storijo podobno. Upamo, da bomo s tem spodbudili tudi druga podjetja, da bodo postala trajno ogljično nevtralna in s tem prispevala k trajnostni prihodnosti za vse nas.«

Projekti za gozdove in biotsko raznovrstnost

Skupina VELUX bo v sodelovanju z WWF dosegala trajno ogljično nevtralnost z naložbami v projekte za gozdove in biotsko raznovrstnost, ki so jih pri WWF razvili za naslednjih 21 let posebej za VELUX. To bo v sodelovanju in s podporo lokalnim skupnostim pripomoglo k ustavitvi uničevanja habitatov ter preprečevalo zmanjševanje gozdnih površin in degradacijo okolja po vsem svetu. Prva dva tovrstna gozdna projekta bodo izvedli v Ugandi in Mjanmaru.

V Ugandi bo pozornost namenjena obnovi degradiranih gozdov, zasaditvi novih gozdnih površin in zaščiti naravnih gozdov s širokim naborom ukrepov. V okviru projekta bodo pogozdovali tudi na farmah, kmetijsko-gospodarskih sistemih in plantažah zunaj zavarovanih območij ter s tem zadostili povpraševanju po različnih lesnih proizvodih in obenem zmanjšali pritisk na naravne gozdove. S projektom v Mjanmaru bodo pomagali ohraniti edinstveno biotsko raznovrstnost okrožja Tanintharyi.

Zgled, ki naj bi mu sledili še drugi

»V času, ko vplivi podnebnih in naravovarstvenih kriz postajajo vse bolj izraziti, je nujno potrebno zavzemanje in ukrepanje za ustvarjanje trdnejše in trajnostne prihodnosti. Zaveza Skupine VELUX o trajni ogljični nevtralnosti je pomemben zgled, ki naj mu sledijo še drugi,« je povedal Marco Lambertini, generalni direktor WWF International.

»Sprejetje zaveze, povezane s smernico 1,5°C glede globalnega segrevanja in hkrati varovanja pomembnih gozdnih krajin in biotske raznovrstnosti (ter številnih dobrobiti, ki jih gozd ponuja družbam in gospodarstvom), je v skladu z odgovornostjo do okolja in naravnovarstveno pozitivno prihodnostjo, ki bo služila kot temelj za doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja. Upamo, da bomo skupaj zgradili osnovo tudi za druge organizacije, da bodo postale trajno ogljično nevtralne in dvignile kriterije za naravovarstveno in klimatsko delovanje na globalni ravni,« še dodaja Lambertini.

Znanstveno utemeljeni cilji

Sodelovanje z WWF je v skladu s Trajnostno strategijo 2030 Skupine VELUX, ki vključuje zavezo, da bo s pomočjo znanstveno utemeljenih ciljev določila cilje za zmanjšanje emisij. V luči preoblikovanja poslovanja bo Skupina VELUX spodbujala naložbe v energijsko učinkovitost pri proizvodnji, prehod na obnovljive vire energije in nabavo 100-odstotno obnovljive električne energije, pa tudi bistveno spremenjen način izbire in nabave materialov.

Za več informacij o trajni ogljični nevtralnosti in projektih za varovanje gozdov v partnerstvu z WWF obiščite spletno stran: www.velux.si/podjetje-velux/liftetime-carbon-neutral. (ktm)