Namen predvidenih sporazumov (PPAs) je omogočiti razvoj novih projektov obnovljive energije po Evropi, Schneider Electric pa podpira skupino VELUX pri izvajanju postopkov naročil, in sicer kot svetovalec, ki ponuja celovite rešitve. Glavna motivacija skupine VELUX je doseči cilj RE 100 in v omrežje pripeljati novo obnovljivo energijo.

Ta prizadevanja so torej del zaveze skupine VELUX, da postane 100-odstotno ogljično nevtralno podjetje. Poleg tega si prizadeva za prepolovitev emisij ogljika v celotni vrednostni verigi do leta 2030. Hkrati bo družba s projekti ohranjanja gozdov zajela celoten zgodovinski ogljični odtis skupine, in sicer vse od njene ustanovitve leta 1941. Te projekte prepoznava in upravlja Svetovni sklad za naravo (WWF). Pričakuje se, da bodo te pobude podprle splošno zavezanost skupine, da bo do leta 2041 nevtralizirala in s tem izničila pretekle emisije ogljika ter postala trajno ogljično nevtralna.

Namera prihodnjih sporazumov o partnerstvu je tudi predstavitev mešanice čistih tehnologij, s čimer želi VELUX zagotoviti dolgoročno zavezo k nakupu energije po fiksni ceni. PPA ponuja razvijalcem obnovljivih virov energije poslovni primer, kako vzpostaviti novo, čisto proizvodnjo električne energije. PPA bo podjetju zagotovil stabilnost in predvidljivost cen električne energije ter omogočil obravnavo emisij toplogrednih plinov. Skupina VELUX želi nadaljevati nove nesubvencionirane projekte obnovljive energije v državah članicah Evropske unije, pri čemer bo zagotovila, da se v omrežje doda čisto energijo in se tako nadomesti »rjavo« energijo, proizvedeno iz fosilnih goriv.

»Planet se spopada z dvojno podnebno in naravovarstveno krizo, zato smo zavezani, da bomo prispevali k bolj trajnostni prihodnosti,« je povedal Jörn Neubert, vodja nabavne verige v skupini VELUX. »Ponosni smo, da smo med prvimi podjetji na svetu in prvo podjetje v gradbeni industriji, ki je prevzelo odgovornost za pretekle in prihodnje emisije ogljika z zavezo, da postanemo trajno ogljično nevtralni. To partnerstvo s podjetjem Schneider Electric je pomemben del tega.«

»V čast mi je sodelovati s skupino VELUX na njeni poti pospeševanja razogljičenja z obnovljivimi viri energije,« je dejal Philippe Diez, podpredsednik EMEA Energy & Sustainability Services Schneider Electric. »Skupina VELUX je ambiciozen pionir korporativnih ukrepov na področju podnebja in narave. Inovativno in navdihujoče je prevzeti odgovornost tako za pretekle vplive kot tudi za prihodnje emisije. Navdušeni smo, da bomo pospešili doseganje njihovih podnebnih ciljev in podpirali njihovo končno zavezo, da bodo do leta 2041 postali trajno ogljično nevtralni.«

Nakup električne energije iz obnovljivih virov je del zaveze skupine VELUX, da bo odpravila odvisnost podjetja od energije, proizvedene iz fosilnih goriv. Prvoten poudarek je na izboljšanju energijske učinkovitosti na vseh njihovih lokacijah pa tudi na vzpostavitvi zmogljivosti obnovljivega ogrevanja in obnovljive električne energije z uporabo sončnih celic. Načrtujejo, da bo ambiciozni cilj na vseh lokacijah dosežen do leta 2030. (ktm)