V Evropi in svetu so namreč napredna analitična računalniška orodja za hitro in enostavno izdelavo analiz LCA že uveljavljena, zdaj pa jih lahko ob podpori združenja pri načrtovanju novogradenj brezplačno uporabljajo tudi v prihodnost usmerjeni slovenski snovalci objektov in investitorji.

Doseganje globalnih ciljev

Dr. Iztok Kamenski, predsednik UO združenja, poudarja, da je gradbeni sektor za doseganje globalnih ciljev ključen. Rast prebivalstva v mestih namreč strmo narašča in ocena kaže, da bo naseljenost v urbanih okoljih do leta 2060 narasla kar za 2,75 milijarde prebivalcev. »Tak trend pomeni, da bi morali v naslednjih 40 letih vsak mesec v svetu zgraditi eno mesto, kot je New York,« opozarja in dodaja, da so po podatkih Mednarodne agencije za energijo IEA stavbe in gradbeništvo danes odgovorni tudi za 39 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, v stavbah vgrajeni ogljik pa prispeva približno 11 odstotkov vseh svetovnih emisij ogljika. Skladno s strateškimi okoljskimi načrti želi EU tudi s trajnostno grajenim okoljem postati ogljično nevtralna, zato je prenova stavbnega fonda v smeri 'zelenih' zgradb prvenstveno povezana z zagotavljanjem višje kakovosti bivanja, izboljšanjem kakovosti zraka ter energijske učinkovitosti stavb.«

Ugotovitve kažejo, da so stavbe med največjimi porabniki virov, saj se gradnji in uporabi stavb pripisuje 50 odstotkov vseh pridobljenih materialov, ki jih črpamo iz narave, porabo 50 odstotkov vse energije in približno tretjino porabe vode. »Stavbe hkrati generirajo kar 33 odstotkov vseh odpadkov, vse to pa se pomembno odraža v obremenitvah okolja,« opozarja mag. Iva Verbnik iz združenja. »V današnjem grajenem okolju smo priča dejstvu, da je le en (1) odstotek vseh stavb zgrajen po trajnostnih kriterijih, le 9 odstotkov različnih uporabljenih materialov, kot so minerali, kovine, fosilna goriva in biomase, pa se v krožnem letnem ciklu ponovno uporabi. Oba s Kamenskim tudi izpostavljata vlogo Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, saj je ob izzivih, ki nam jih za prihodnost prinašajo še hitra rast svetovnega prebivalstva, globalno segrevanje in klimatske spremembe, ključno prav spodbujanje k trajnejšim rešitvam pri gradnji objektov ter vključevanju vseh strokovnjakov s področja gradnje in drugih deležnikov, ki delujejo v gradbenem sektorju. Pomembna je tudi vloga javnega okoljskega Eko sklada, ki je v svoja merila za dodeljevanje subvencij vpel tudi zavezujoče trajnostne kriterije, ki jih je udeležencem spletnega seminarja predstavila mag. Silvija Kovač, u. d. i. a.

Smernice Level(s) predvidoma prihodnje leto

Pri gradnji po trajnostnih kriterijih je treba upoštevati racionalno rabo energije, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, učinkovito rabo virov, surovin in vode, zdravo in udobno notranje okolje ter prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavnika združenja sta predstavila sisteme za trajnostno certificiranje stavb v svetu in evropske smernice Level(s), ki jih razvija Evropska komisija za ocenjevanje in bolj usklajeno poročanje o trajnosti stavb in jih bo začela uporabljati predvidoma v letu 2021. Za snovalce stavb so pomembne tudi stroškovne analize LCC ter analize celotnega življenjskega cikla posameznih vgrajenih materialov LCA, ki jih lahko koristijo za ocenjevanje ali primerjavo uporabe različnih izdelkov ter za pripravo podatkov za njihov okoljski odtis (ogljični odtis). Z rezultati analize LCA lahko za podprtje okoljskih trditev proizvajalci pridobijo okoljsko izjavo izdelka EPD, ki gradbenikom, arhitektom in predelovalcem uporabljenih gradbenih materialov omogoča tudi boljši pregled ter primerjavo različnih izdelkov in načinov gradnje.

Računalniška platforma One Click LCA Planetary

Uporaba računalniške platforme One Click LCA Planetary, ki jo je razvilo finsko podjetje Bionova, arhitektom in projektantom ponuja inovativen in analitično poglobljen pristop pri izbiri različnih vrst gradbenih materialov z vsemi potrebnimi izračuni ogljičnega odtisa tako za novogradnje kot tudi obstoječo infrastrukturo. Investitorji tako pridobijo vse relevantne podatke, ki jih potrebujejo za odločitve pri izbiri vrste gradbenih materialov s podatki njihovega vpliva na okolje v celotni življenjski dobi stavbe.

Uporabnikom prijazno platformo, ki podpira več kot 40 certifikacijskih shem, z novimi podatki nenehno nadgrajujejo, na voljo pa je že v 60 državah in vključuje več kot 80.000 zbirk podatkov LCA. Združenje GBC Slovenija je kot novi partner Bionove podprlo uvedbo in uporabo tega programa tudi pri nas in je zato slovenskim uporabnikom na voljo brezplačno. Direktor Bionove Panu Pasanen poudarja, da tovrstno sodelovanje pomeni izjemen napredek pri promociji trajnostne gradnje v Sloveniji, ki dosega rast tako na področju gradnje stavb kot infrastrukture, ugodni pa so tudi obeti na področju individualne gradnje: »Želimo si, da bi k ogljični nevtralnosti, ki naj bi jo dosegli do leta 2050, pripomogla tudi naša platforma in pomagala slovenskim snovalcem ustvarjati bolj trajnostne zgradbe.« Operativni koordinator Graham Devlin še dodaja, da lahko Slovenija s tem brezplačnim orodjem naredi pomemben korak naprej ter ob uresničevanju ciljev za zmanjševanje izpustov in stroškov poskrbi tudi za ozaveščanje deležnikov v gradbenem sektorju: »Izračuni ogljičnega odtisa so mogoči za 10 kategorij gradbenih materialov, ki ustvarjajo največ izpustov CO2, med katerimi prednjačijo cement, jeklo in aluminij. S pomočjo platforme bo mogoče hitro in enostavno izračunati vse okoljske vplive, zmanjšati tveganja ter povečati učinkovitost načrtovanih gradbenih objektov.« (ktm)