Notranjemu ministru Alešu Hojsu očitajo, da poskuša ustrahovati policiste, ter s tem doseči poslušnost v vrstah Policijskega sindikata Slovenije, kar bi mu olajšalo samovoljno ravnanje in politično instrumentalizacijo policije. V konfederaciji aktivnosti sindikata v celoti podpirajo.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, zavračajo ministrovo »nedostojno manipuliranje z informacijami in njegov poskus politizacije delovanja Policijskega sindikata Slovenije s ciljem, da bi se razvrednotilo njegova prizadevanja, usmerjena izključno v zaščito sindikalnega članstva pred kršitvami iz delovnega razmerja in protipravnimi ravnanji delodajalca«. Kot zlonamerno so označili Hojsovo »etiketiranje, kateri politični opciji pripada Policijski sindikat Slovenije«.

Spomnili so, da policisti po zakonu ne smejo biti člani političnih strank, lahko pa sodelujejo pri aktivnostih, ki so usmerjene k skupnim interesom lokalnega prebivalstva, Policijski sindikat Slovenije pa združuje interese članstva ne glede na njihovo zasebno prepričanje in vrednote. Policijski sindikat Slovenije je po prepričanju konfederacije zaupanja vredna, nepolitična, neodvisna in samostojna interesna skupina, ki ščiti in varuje pravice vseh policistov, uradnikov in strokovno tehničnih delavcev v ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi.

V konfederaciji so ob tem izpostavili, da so policisti javni uslužbenci, ki so zavezani k spoštovanju vladavine prava, človekovih pravic in svoboščin ter so predani zagotavljanju varnosti državljanov in države, tudi za ceno lastnega življenja. »Policisti trdno verjamejo, da država ne more biti last politične ali druge podobne elite, ampak da je država 'last' vseh državljanov (...), zato je načelo enakosti pred zakonom tudi eno od ključnih načel policistov pri njihovem vsakodnevnem delu na terenu (...)," so še poudarili.