»Javno komunalno podjetje Jeko, občina Jesenice ter medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice že dlje časa ugotavljamo, da je ekološki otok v Dobravski ulici na Slovenskem Javorniku podvržen nenehnemu nepravilnemu odlaganju odpadkov, stanje pa je kljub poostrenim nadzorom MIR Jesenice, javnim opozorilom, ozaveščanju občanov o pravilnem odlaganju odpadkov ter celo kazenskim ukrepom zoper nekatere posameznike vedno slabše. Občina Jesenice, MIR Jesenice in Jeko so zato sprejeli odločitev, da se ekološki otok v Dobravski ulici začasno ukine,« so sporočili z občine Jesenice. Zaposleni podjetja Jeko so tako izpraznili in odpeljali zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, pospravili so okolico ekološkega otoka ter obstoječo obvestilno tablo zamenjali z novo.

»Problematika z nedovoljenim odlaganjem odpadkov na omenjenem eko otoku je postala neobvladljiva, saj se nedovoljeno odloženi odpadki, med njimi kosovni odpadki, zeleni odrez, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, pojavljajo vsak dan. Tovrstno stanje zaradi dodatnega čiščenja in razvrščanja odpadkov povzroča stalne nepotrebne dodatne stroške javnega komunalnega podjetja Jeko, prav tako pa so nedovoljeno odloženi odpadki izjemno moteči za okolico,« je pojasnil vodja MIR Jesenice Gregor Jarkovič.

Lokalnim prebivalcem bosta še vedno na voljo bližnja ekološka otoka na Savski cesti 21 in na parkirišču nasproti Savske ceste 1, pravijo na občini Jesenice. Ločeno zbrane odpadke pa lahko Jeseničani brezplačno pripeljejo v Zbirni center Jesenice. V občini je sicer skupno 117 ekoloških otokov, ki jih upravlja javno komunalno podjetje Jeko. pe