Čeprav je po podatkih ljubljanske mestne občine (MOL) v mestu postavljenih skupno 2518 košev za odpadke različnih dimenzij in videza, pa so ponekod v mestu še vedno tudi lokacije, predvsem ob zelenicah in nekaterih rekreativnih površinah, kjer bi si občani želeli več košev. »Na zelenih površinah pri avtobusni postaji je že dalj časa ogromno smeti, saj na tem območju ni koša za smeti, ki je nujno potreben,« je denimo na portalu Pobude meščanov nedavno opozoril Ljubljančan in mestno občino prosil, naj onesnaževanje okolja prepreči s postavitvijo dodatnih košev za odpadke, predvsem ob Cesti v Mestni log, na bližnjem delu Tbilisijske ulice in pri tamkajšnji klopci ob Poti spominov in tovarištva (PST). Na občini so odgovorili, da bodo opravili terenski ogled in proučili predlog postavitve dodatnih košev.

Ob tem na občini zagotavljajo, da se razmere na terenu ves čas spremljajo. »Glede na potrebe nameščamo dodatne koše na posameznih lokacijah po mestu, pri čemer upoštevamo njihovo obiskanost in izpostavljenost,« so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ter navedli, da so letos postavili 39 novih košev za smeti. Med drugim so jih namestili ob Vojkovi cesti, okoli Kresije, na Adamič-Lundrovem nabrežju, v parku in pasjem parku Muste ter ob PST, ob Večni poti in v parku Palmerjeva. »Koše nameščamo oziroma menjamo z novimi tudi v sklopu novo izvedenih projektov,« so še pojasnili na občini.

Največ je košev z možnostjo ločevanja

Po podatkih občine v mestu prevladujejo koši za odpadke tipa koško. Teh je v mestu 445, njihova prednost pa je zvonasta oblika, ki uporabnikom omogoča odmetavanje različnih vrst oziroma ločevanje odpadkov, koš pa je zaradi velikosti treba tudi redkeje prazniti. Kot je razvidno iz občinskega kataloga cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora, občina tovrstne koše postavlja v bolj obiskanih parkih, ob sprehajalnih poteh, otroških in športnih igriščih ter v mestnem središču.

Na območju mestne občine je sicer postavljenih enajst tipov košev z različnimi nastavki in različnih dimenzij. Med njimi so denimo koši tipa miško, ki so ovalne oblike in imajo na pokrovu pepelnik z mrežico za ugašanje cigaret, ter historični koši za odpadke. Slednji so zasnovani tako, da so barvno in oblikovno skladni s preostalo ulično opremo v starem mestnem jedru. V mestu je tudi 234 košev za pasje iztrebke, a so na občini že pred časom pojasnili, da novih pasjih postaj na nove lokacije nameščajo več. Nadomeščajo jih s koši tipa koško z nastavki za vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov. Na novo občina namreč postavlja več različic košev tipa koško, dve različici historičnih košev in še štiri druge tipe košev za smeti. »Namestitev tipa koša je odvisna od ureditve območja in/ali arhitekturne zasnove, skladno s katalogom urbane opreme MOL,« so pojasnili na občini.

Želijo si tudi drugo urbano opremo

Občani se sicer na občino ne obračajo zgolj s predlogi za postavitev dodatnih košev za smeti, ampak si denimo želijo tudi ureditev novih klopi. Na občini prošnje nekaterim izpolnijo, drugim ne. Tako so na pobudo občana, ki je predlagal postavitev klopi pri športnem parku Kodeljevo, »s katere bi starši lahko opazovali treninge«, na občinskem oddelku za šport odgovorili, da v letošnjem letu v parku Kodeljevo ne načrtujejo postavitve novih klopi, saj da so te že nameščene zunaj ograjenega dela parka. »V času ko sta odprti terasi gostinskih lokalov, pa je možno sedeti tudi tam. Treninge nogometa lahko brez težav spremljate s tribune,« so pojasnili. So pa na primer v odgovoru na pobudo drugega občana zagotovili, da bodo popravili pet popolnoma uničenih in zato neuporabnih lesenih klopi ob Mesarski cesti.