"Začetek gradnje je predviden za sredino oktobra. Začnemo na Gaberkah. Če se ne bi postopki javnega naročanja in vseh zapletov, pritožb, ki so temu sledili, vlekli tako dolgo, bi prvo lopato že zasadili, tako pa jo bomo tudi po dogovoru z Darsom sredi oktobra. Predvideni datum je 15. oktober, ko bo velik dogodek za celotno Koroško regijo," je danes v Črni na Koroškem dejal minister Vrtovec. Izvajalec prvih gradbenih del na severnem delu tretje razvojne osi, in sicer na odseku Velenje-Slovenj Gradec pri Gaberkah, še ni znan. Dars naj bi izbor sporočil v kratkem, potem ko naj bi se s tem ta teden seznanil nadzorni svet Darsa.

Minister Vrtovec je povedal še, da se medtem nadaljujejo tudi drugi postopki, vezani na tretjo razvojno os, ob tem pa je poudaril, da tretja razvojna os ne more biti slepa ulica in mora biti povezana z Avstrijo. Minister, ki je ponovno zagotovil, da spada tretja razvojna os med tri najpomembnejše projekte te vlade, je tudi prepričan, da zaradi zgrajene hitre ceste nihče ne bo odšel s Koroške, ampak bo zaradi te ceste prej ostal na Koroškem. S tem, da je po več letih oz. desetletjih prizadevanj začetek gradnje tretje razvojne osi proti Koroški na vidiku, so koroški župani zadovoljni, so pa ministra pozvali, naj se način sodelovanja med državo in regijo, kot je potekal doslej in kot ga je določal protokol, nadaljuje. Ministra za javno upravo Boštjana Koritnika so koroški župani, predvsem tisti iz občin, ki doslej niso bile uspešne pri razpisih za izgradnjo širokopasovnega omrežja na belih oz. sivih podeželskih lisah, seznanili z doslej neuspešnimi prizadevanji na tem področju.

Glede osnutka pokrajinske zakonodaje pa so koroški župani pred ministrom Koritnikom ponovno poudarili, da regija zahteva samostojno pokrajino in da ne pristajajo na predlagano povezovanje s Šaleško regijo. V zvezi s tem je minister Koritnik župane miril, da gre za osnutek zakona in da ta ni zavezujoč. Župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen pa je med drugim ocenil, da je zdaj tudi čas za premislek o o tem, kako bi občine lahko še bolj prispevale k razvoju družbe.

Med temami pogovorov koroških županov in poslancev s kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec, ki se je prav tako udeležila današnje seje sveta regije v Črni na Koroškem, pa je bil lesni center, ki je bil kot eden od štirih v Sloveniji predviden na Koroškem, a je preverjanje rentabilnosti pokazalo, da tako načrtovan center ni rentabilen. Kot je danes povedala ministrica, je naročeno dodatno preverjanje rentabilnosti predvidenih centrov. "Težko je verjeti, da ob vsem lesu in gozdovih, ki jih imamo, lesni centri niso rentabilni, ampak morda centri niso bili dobro zasnovani. Zato smo šli v ponovno evalvacijo," je dejala ministrica in povedala, da je tako zdaj strateški načrt družbe Slovenski državni gozdovi v medresorskem usklajevanju brez predvidenih lesnih centrov, ki pa bi jih potem naknadno vključili v načrt, ko bo izvedeno dodatno ocenjevanje.