Kdor čaka, dočaka. To velja tudi za osrednji mestni trg Maribora. Delavci konzorcija Nigrad, Pomgrad in Komunala Slovenske gorice dokončujejo zadnje podrobnosti na prenovljenem Glavnem trgu.

V izvedbo projekta se je županstvo Saše Arsenoviča zagnalo pod velikim časovnim pritiskom. V skladu s sklenjenimi zavezami za evropsko sofinanciranje je namreč treba gradbena dela skleniti do 25. junija. »Izvajalec je sicer prosil za podaljšanje roka do 10. julija, vendar se še nismo odločili, ali bomo ugodili prošnji. Dela si želimo končati še ta mesec in prepričani smo, da bo to zmogel zagotoviti,« pravi podžupan Samo Peter Medved.

Pred izvedbo dolgo pričakovanega projekta so morali odgovorni premagati veliko preprek, ne zgolj finančnih. Začetek gradnje je preložila pridobitev soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je vztrajal, da morajo tlakovci biti iz avtohtonega pohorskega tonalita (granodiorita), cena teh je bistveno presegla predvideno projektantsko ceno. Občini je uspelo stroške projekta znižati s tehnološko prilagoditvijo.

Kolona masivnih električnih drogov

V mesecih osorej so gradbinci obnovili celotno parterno površino najpomembnejšega trga v mestu, jo enotno tlakovali, prenovili so tudi komunalno ter energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo pod njo. Kužno znamenje je dobilo svežo pozlato, ob njem bo brizgala fontana. Postavili so tudi novo ulično razsvetljavo, ki že razdvaja občane. Nekatere moti masivnost in opaznost kolone opečnato rdečih drogov, drugim so luči ob južni stranici trga všeč, ker popestrijo monotono tlakovano sivino. V vsakem primeru pa je vprašljiv njihov dolgoročni smisel, saj so usmerjene v cestišče. Vendar pod njimi zagotovo ne bo več ceste. Mestno vodstvo ima trden cilj, da bi prenovljeni del historičnega mestnega jedra, ki ga je poprej dnevno prevozilo do 15.000 vozil, osvobodili motoriziranega prometa in prepustili pešcem, kolesarjem ter javnemu mestnemu prometu. Dokončna odločitev naj bi padla septembra, kmalu po slovesnem odprtju prenovljenega mestnega trga.

Po besedah podžupana in mestnega arhitekta Gregorja Reichenberga je bila unikatno oblikovana razsvetljava, ki posnema osemkotne vzorce na tlaku, izdelana v skladu s projektantsko rešitvijo. Pri komentiranju njihovega videza ima Gregor Reichenberg zadržke. Na javnem arhitekturnem natečaju leta 2010 je bila namreč njegova idejna rešitev (s soavtorjema Sašo Rekom in Bogdanom Reichenbergom) ocenjena najbolje, vendar je mestno vodstvo župana Franca Kanglerja zatem sklenilo projekt razkosati na tri dele. Glavni trg projektirajo Multiplan arhitekti, Koroško cesto Bojan Bežan in Monica Juvera Jimenez, Reichenberg pa se bo smel podpisati pod nov vzhodni del trga s Starim peronom, ki bo prenovljen v nedoločeni prihodnosti.

Na trgu ukazan enotni videz senčnikov

Mestni arhitekt Gregor Reichenberg ta čas ureja malenkosti na dokončnem videzu prenovljenega mestnega središča. Pred časom se je ukvarjal s senčniki na gostinskih vrtovih. Ukazal je, da morajo biti velikosti štiri krat štiri metre, predpisani barvi sta melange in moka, barva ogrodja je temna, skupaj jih sme biti natančno 46. Gostinci bodo morali s fasad odstraniti vsa senčila, Reichenberg je natančno določil tudi položaje in velikost reklamnih napisov ter imen gostinskih lokalov, je poročal Večer. Za gostince bi bil nakup novih senčnikov (pre)visok strošek, zato upajo, da jih bodo sponzorirali dobavitelji piva.

Slovesno odprtje Glavnega trga in Koroške ceste bo konec avgusta. Vrednost naložbe je približno šest milijonov evrov, 2,1 milijona evrov je občina pridobila iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb.