Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so v polletju dosegli 51,5 odstotka prvotno načrtovanih za leto 2020, čisti dobiček pa 71,5 odstotka prvotno načrtovanega za celotno leto. A so v Savi zaradi vpliva prevzema Vite - gre za pozitivno razliko med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo naložbe v Vito - danes objavili tudi rebalans letnega in strateškega načrta.

Zavarovalna skupina Sava je v polletju zbrala 372,3 milijona evrov kosmatih premij na (po)zavarovalnem odseku, kar je 11,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Na rast kosmatih premij so vplivali posli, ki jih Zavarovalnica Sava sklepa z različnimi družbami znotraj EU (22,4 milijona evrov oziroma 6,7 odstotne točke rasti) ter vključitev Vite v skupino (7,6 milijona evrov oziroma 2,3 odstotne točke rasti), so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Upočasnitev gospodarske aktivnosti, povezana s covidom-19, je sicer prizadela rast prihodkov v večini segmentov, v katerih posluje Zavarovalna skupina Sava. Covid-19 je močno vplival tudi na finančne trge, kar je znižalo vrednost sredstev v upravljanju pri pokojninah in pri družbi za upravljanje.

Čisti stroškovni količnik skupine se je medtem glede na isto obdobje lani izboljšal za eno odstotno točko, k večji dobičkonosnosti pa je poleg tega prispevalo še ugodnejše škodno dogajanje v Sloveniji zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj.

V Savi so danes zapisali še, da je bonitetna agencija Standard & Poor's po rednem letnem pregledu Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično), pri čemer ima bonitetna ocena stabilno srednjeročno napoved. Bonitetna agencija ocenjuje, da so ključne prednosti Zavarovalne skupine Sava močan in stabilen položaj na slovenskem trgu, visoka kapitaliziranost na ravni AAA, konservativna naložbena politika in s pozavarovalno zaščito ustrezno omejeno zavarovalno tveganje.