Skupina je imela v prvih šestih mesecih 260 milijonov evrov čistih prihodkov od poslovanja, kar je enako kot v lanskem prvem polletju, in skoraj nespremenjen dobiček pred oslabitvami in rezervacijami v višini 115,2 milijona evrov, kar na letni ravni predstavlja enoodstotni padec.

Oslabitve in rezervacije so v prvem polletju dosegle 33,2 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa 5,5 milijona evrov.

Vpliv je deloma nadomestil enkratni rezultat ob prodaji dolžniških vrednostnih papirjev v vrednosti približno 330 milijonov evrov, s čimer so dosegli pozitiven učinek na poslovanje skupine v višini 17,2 milijona evrov, ter uspešna prodaja zavarovalnice NLB Vita v drugem četrtletju, ki je k rezultatu skupine prispevala 11 milijonov evrov.

»Zadovoljni smo z odgovornim pristopom skupine k poslovanju in z dobrim razumevanjem potreb okolja, v katerem deluje,« je ob današnji predstavitvi poslovanja zapisal predsednik nadzornega sveta Primož Karpe.