Županu Markočiču, ki se je v zadnjih dneh med drugim zapletel v zgodbo o junijskem obisku kmetijske ministrice in strankarske kolegice Aleksandre Pivec v Izoli in s tem povezanimi domnevno spornimi ravnanji, so opozicijski občinski svetniki minuli teden očitali še negospodarno ravnanje z občinskimi zemljišči, ki naj bi pristala v rokah poslovnežev z dobrimi povezavami na občini.

Na izolski občini so danes zagotovili, da vsa zemljišča prodajajo v skladu z zakonom prek javnih razpisov ali dražb. Vse prodaje občinskega premoženja mora predhodno odobriti občinski svet ter jih vključiti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je sestavni del proračuna, so dodali. Pri tem mora biti opravljeno tudi sodno vrednotenje nepremičnin in razpisan postopek prodaje.

Občina mora tako za vsako zemljišče, ki ga želi prodati, prejeti tudi oceno vrednosti sodnega cenilca gradbeno-nepremičninske stroke, ki da jo tudi vedno upošteva. Izklicno ceno, ki jo določi cenilec, najprej preveri občinski odbor za gospodarstvo in finance, potrdi pa občinski svet na javni seji, so zapisali.

Občina: Javne dražbe vedno napovedane vsaj 20 dni prej

Na občini so izpostavili, da za razliko od ostalih občin izolski občinski svetniki med letom vedno posamično odločajo o vsakem predvidenem pravnem poslu, zato je že na sami seji napovedana javna dražba. »Tako je vsem občinskim svetnikom že na seji dostopna vsa dokumentacija in ob objavi gradiva na spletni strani pred sejo tudi vsem ostalim zainteresiranim,« so navedli v sporočilu za javnost. Najava oz. oklic vsake javne dražbe je objavljen tudi na spletni strani občine.

Poudarili so še, da so vse občinske javne dražbe vedno napovedane vsaj 20 dni prej. »Tako je v tem mandatu in tako je bilo tudi v mandatu prejšnjega župana (Igorja Kolenca op. STA),« so zagotovili.

Pri lanski prodaji zazidljivega zemljišča v Livadah, ki jo je prav tako izpostavila občinska opozicija, je bila javna dražba po navedbah občine napovedana 23 dni prej, vsi drugi pogoji dražbe pa enaki vsem dosedanjim dražbam. Med temi je npr. zahteva po varščini v višini 10 do 20 odstotkov izklicne cene, so navedli na občini.

Ob tem so opozorili, da so pri prodaji zemljišč v Livadah v besedilo javne dražbe vnesli celo še dodatne pogoje, s katerimi so želeli kupca nepremične zavezati, da najpozneje v roku štirih let od podpisa pogodbe začne tudi z gradnjo stanovanjskih objektov. V primeru neizpolnjenega pogoja ima občina pravico odkupiti zemljišče po isti ceni, kot ga je prodala, pri čemer kupec nima pravice zahtevati povračila nastalih stroškov oz. odškodnine.

Izklicna cena »nikakor ni bila poceni«

Glede očitkov, da je kupec, izolsko podjetje BM21 v lasti Rusa Borisa Leonida Kopilevicha in domačina Marjana Miliča z domnevnimi dobrimi povezavami do župana Markočiča, do parcele prišel hitro in poceni, so zapisali, da takšno interpretacijo odločno zavračajo.

Med drugim so pojasnili, da izklicna cena, ki je bila pri 142,82 evra na kvadratni meter (k temu znesku je treba prišteti še 22 odstotni DDV) »nikakor ni bila poceni«, za primerjavo pa so navedli nekaj javno znanih prodajnih cen večjih zemljišč v Izoli, npr. zemljišča trikotnik v lasti Gorenjske banke, zemljišča na območju Rude, ki je prav tako v lasti Gorenjske banke, zemljišča v poslovni coni CMI vzhod, ki ga prodaja občina in pa dosežene cene pri prodajah zazidljivih parcel za gradnjo individualnih hiš na Šaredu v preteklih letih.

»Navedeni primeri cen za primerljivo velika zemljišča dokazujejo, da je bila izklicna cena za zemljišča v Livadah v okviru tržnih cen, ki se trenutno gibljejo na območju Izole,« so še zapisali na občini.