Nobeno od vprašanj sicer ni bilo uvrščeno na dnevni red današnje seje občinskega sveta, na župana so svetniki v zvezi s tem naslovili le vprašanja ob zaključku seje. Zato pa je Markočič po koncu zasedanja podal nekaj pojasnil novinarjem.

V zvezi z Osnovno šolo Dante Alighieri, kjer svet zavoda zaradi očitkov o mobingu namerava pripraviti predlog za razrešitev ravnateljice Simone Angelini, je župan poudaril, da je nad stanjem na šoli zelo zaskrbljen, predvsem zaradi otrok. Ob tem pa je poudaril, da ima občina kot soustanoviteljica le enega predstavnika v svetu zavoda ter da občinski svet daje zgolj soglasje k imenovanju ravnatelja, nima pa pristojnosti, da bi ga odstavljal. "Tukaj je vsa odgovornost izključno na svetu zavoda, ki ima te pristojnosti," je nadaljeval Markočič. Ob tem je pozval, da če kdo v svetu šole sam ni sposoben reševati tega vprašanja, naj pusti mesto tistim, ki bodo to znali in hoteli. V zvezi z 1,9 milijona evrov težko izvršljivo terjatvijo podjetja R Mercuri do občine zaradi izgubljene poslovne priložnosti je župan opozoril na nevarnost, da bi sodba postala precedens za vse slovenske občine: "Občinski uradniki si ne bodo upali več pisati lokacijskih afirmacij, ker lahko se zgodi en R Mercuri v Izoli, Kopru, Ljubljani ali kjer koli v Sloveniji."

Podrobnosti postopka na sodišču in nadaljnjih ukrepov občine Markočič ni razkril. Glede pobude izolskega odbora SMC za sklic izredne seje občinskega sveta in pravne revizije primera zaradi suma na morebitna kazniva dejanja občinskih funkcionarjev v tej zadevi, pa je ocenil, da gre za "nabiranje političnih točk". SMC sicer trenutno nima nobenega občinskega svetnika, ki bi lahko predlagal sklic izredne seje, tudi sicer pa po besedah Markočiča z njihove strani ni prišla nobena uradna pobuda. Tudi sicer gre po županovem mnenju za resno vprašanje, ki ga ne gre reševati na populističen način. Župan se je na to temo sicer že posvetoval s predstavniki vseh svetniških skupin in nihče ni zahteval uvrstitve točke o R Mercuri na dnevni red niti sklica izredne seje. Svetniki "vedo, kakšne korake bomo naredili, in s tem so bili zadovoljni".

Sicer pa če nobena od strank, ki je zastopana v nadzornem odboru občine, ne bo dala tovrstne pobude, bo DeSUS tisti, ki bo predlagal ustanovitev delovne skupine za ugotovitev vseh okoliščin primera, je še napovedal Markočič.

Na seji so svetniki sicer potrdili mandat svetnice DeSUS Lilijane Laganis, ki je bila naslednja na listi za Markočičem, ter imenovali delovna telesa občinskega sveta in nadzorni odbor občine. Desetčlanski nadzorni odbor bodo sestavljali Venis Bohinec, Romando Frank, Vesna Tavčar, Flory Banovac, Aleksander Krebelj, Mitja Kobal, Lucio Gobbo, Miro Vanič, Zlata Ceglar in Milan Bogatič.