Kot so danes sporočili z ministrstva za finance, smo v enakem obdobju lani smo beležili presežek v višini 219,7 milijona evrov.

V letošnjem polletju so med odhodki najbolj zrasli odhodki za plače, blago in storitve, socialni in drugi tekoči transferji. Prihodki državnega proračuna pa so se znižali predvsem na račun nižjih davčnih prihodkov, in sicer na račun hitrega izpada davčnih prihodkov zaradi omejevalnih zakonskih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Še nekoliko večje učinke na upad prihodkov in porast izdatkov državnega proračuna glede na spremenjene okoliščine, ki se že kažejo v zastoju gospodarske aktivnosti in sprejetju obsežnih podpornih ukrepov, ki jih je vlada sprejela za reševanje gospodarske in zdravstvene krize, pričakujemo ob objavi podatkov v prihodnjih mesecih, so zapisali.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih šestih mesecih zabeležila približno 8,7 milijarde evrov prihodkov in 10,7 milijarde evrov odhodkov.