Veljavni odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2020 do leta 2022 za letos predvideva javnofinančni presežek v višini enega odstotka BDP. V petek pa je vlada v potrditev v DZ poslala predlog sprememb tega dokumenta v delu, ki se nanaša na leto 2020, in sicer predlaga zvišanje odhodkov tako državnega proračuna kot celotnih javnih financ.

Spremembe je pojasnila z izjemnimi okoliščinami, ki so nastale zaradi epidemije novega koronavirusa. "V takšnih izrednih razmerah tako nacionalna fiskalna pravila kot tista, ki izhajajo iz pakta za stabilnost in rast na ravni EU, omogočajo začasno odstopanje od pravil," je zapisala.

Fiskalni svet temu pritrjuje. "Epidemija novega koronavirusa predstavlja izjemne okoliščine, ko je omogočeno začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. V takšnih razmerah je obsežno in večstopenjsko ukrepanje fiskalne politike ustrezno in tudi potrebno," je zapisal, vendar dodal, da pa se tudi v tem primeru ne sme ogroziti srednjeročne vzdržnosti javnih financ.

Prav tako je fiskalni svet opozoril, da mora tisti del izdatkov, ki ni povezan z ukrepi za omejitev posledic epidemije, ostati skladen z veljavnimi fiskalnimi pravili. Vendar so v tem delu letošnji odhodki države določeni previsoko. Ob upoštevanju visoke negotovosti bi se sicer še nahajali znotraj območja, ki je še skladen z največjim dovoljenim obsegom izdatkov, je dodal fiskalni svet.

Odlok o okviru za pripravo proračunov je triletni dokument, ki določa ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto ter ciljne salde in najvišji možni obseg izdatkov posamezne blagajne javnega financiranja.

S spremembami veljavnega odloka vlada predlaga, da se najvišji dovoljeni izdatki državnega proračuna v letu 2020 zvišajo z 10,45 milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov, namesto proračunskega presežka v višini 0,8 odstotka BDP pa zdaj pričakuje 8,1-odstoten primanjkljaj. Veljavni proračun za zdaj za letos predvideva 10,358 milijarde evrov odhodkov, finančni minister Andrej Šircelj pa je že napovedal rebalans.

Odhodki vseh štirih javnih blagajn naj bi se letos z načrtovanih 21,48 milijarde evrov zvišali na 23,63 milijarde evrov. Prav tako se zvišuje najvišji dovoljeni obseg izdatkov občin ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Fiskalni svet je pregledal tudi ukrepe, ki jih vlada sprejema ob epidemiji. Učinkovitost ukrepov je večja, če so ti ustrezno usmerjeni, pravočasni in preprosti, zaradi njihove obsežnosti morajo biti popolnoma pregledni, z vidika vzdržnosti javnih financ pa začasni in ustrezno umeščeni v verodostojen srednjeročni okvir, je zapisal in dodal: "Dosedanji ukrepi navedenim načelom ne ustrezajo v celoti."