Ministrstvo, ki je ta svoj komentar objavilo tudi na spletu, je med drugim zapisalo, da bo državna sekretarka »sporočila treh stanovskih društev razumela, kot da ji je odslej tudi kot državljanki odvzeta pravica, da bi javno komentirala dogodke, na katere je bila povabljena«.

Po mnenju ZDUS tudi ta objava – enako kot prejšnja, na katero so se društva odzvala z zahtevo po umiku – sprevrača norme in ravnanja, opredeljena z načeli državne uprave in poklicne etike državnih funkcionarjev: »V svojem bistvu zanika osnovno vodilo pozivov stanovskih društev k medsebojni spoštljivosti in strpnosti ter promovira in spodbuja negativna čustva in nestrpnost, zato uradno zahtevamo, da se tudi to besedilo spremeni ali umakne.«

ZDUS pojasnjuje, da so stanovska društva strokovno utemeljeno nasprotovala javnemu komentiranju dogodkov na način, ki ni v skladu z osnovno funkcijo državnega uradnika. To, da državna sekretarka pozive društev »razume in javno interpretira kot odvzem državljanskih pravic, je na človeški ravni mogoče razumeti kot čustveno prizadetost, a se, izrečeno s položaja oblasti, izraža kot nevarna demagogija, neprimerna dodeljeni moči državne uslužbenke«. Združenje dodaja: »Zdrsa državne sekretarke ne moremo razumeti kot neprijetno ponesrečenost, temveč kot načrtno delovanje, podrejeno vplivu značajskih lastnosti in zmožnosti, ter kot jasen ton želene smeri vodenja politike na področju državne kulture.« Taka usmerjenost delovanja ni v javno dobro in s svojimi mehanizmi na mestu demokratičnosti vzpostavlja nedemokratičnost: »Zato ZDUS državni sekretarki dr. Ignaciji Fridl Jarc izreka nezaupnico.« kul