V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bi radi slišali vašo zgodbo! Raziskujejo namreč zgodbe ljudi in njihovih potomcev, ki so se iz nekdanjih jugoslovanskih republik preselili v Slovenijo med drugo svetovno vojno in osamosvojitvijo Slovenije leta 1991.

Pripadnost in drugačnost

»Vprašanje migracijskih procesov je eden pomembnejših sodobnih družbenih izzivov, spodbuja namreč razmislek o nas in naših identitetah, pripadnosti, drugačnosti, izključevanju in vključevanju ter multikulturnosti in odnosu do drugih znotraj koncepta nacionalne države,« poudarjajo v muzeju, kjer sodelujejo v mednarodnem projektu Identiteta na prepihu. Muzejske in univerzitetne ustanove iz Hrvaške, Švedske, Norveške, Danske, Poljske in Litve, ki v projektu sodelujejo s podobnimi izhodišči, bodo namreč na temo migracij pripravile lokalne in skupne mednarodne razstave.

Zgodb in fotografij predmetov, ki predstavljajo pomembne gradnike vaše identitete ali ponazarjajo pomenljive dogodke vašega osebnega življenjskega potovanja, bodo tako veseli na elektronskem naslovu corinne.brenko@muzej-nz.si. šum