Pri informacijskem pooblaščencu so ob tem opozoril, da je to kršitev policija zaznala sama, še preden je pooblaščenec uvedel postopek. V tem primeru je pooblaščenec postopek zaključil z izdajo prekrškovne odločbe, ki pa še ni pravnomočna. Iz dosedanjih ugotovitev sicer izhaja sum nezakonite obdelave še treh policistov, a postopek še teče, so še sporočili.

Osebne podatke 45 politikov je obdelovalo 700 zaposlenih na policiji. Eden od zaposlenih je obdeloval osebne podatke sedmih politikov, štirje zaposleni šestih politikov, sedem petih in osem zaposlenih podatke štirih politikov. Večina zaposlenih pa je obdelovalo podatke enega, so zapisali v sporočilu.

Jožef Horvat, a ne poslanec

Informacijski pooblaščenec je posebej preveril obdelavo osebnih podatkov poslanca Horvata, ki je javno izpostavil, da naj bi policija na 24. decembra lani nezakonito vpogledovala v njegove osebne podatke. Policist s policijske postaje Murska Sobota je na ta dan pred polnočjo na prošnjo policijske patrulje v aplikacijo res vpisal iskalne parametre za osebo z imenom in priimkom Jožef Horvat, in sicer za potrebe terenske policijske naloge v povezavi s konkretno osebo, ki pa ni bil poslanec Jožef Horvat, so ugotovitve popisali pri pooblaščencu.

Iz policijskih dnevnikov izhaja, so napisali pri informacijskem pooblaščencu, da je policist pred to polnočnico res naredil poizvedbo po imenu in priimku Jožef Horvat, nato pa je iz nabora vidnih podatkov nadaljeval z obdelavo podatkov točno določenega Jožefa Horvata, ki ga je takrat dejansko obravnavala policija, to pa ni bil poslanec.

V primeru iskanja zgolj po imenu in priimku, se v torej dnevniku obdelava zabeleži pri prav vseh osebah s tem imenom in priimkom. "Poslanec Jožef Horvat je bil torej v povsem enakem položaju kot vseh drugih 178, od skupno 180 Jožefov Horvatov v Sloveniji, saj je bil v policijskem postopku točno določen in identificiran Jožef Horvat, ki pa ga s poslancem povezuje zgolj ista kombinacija imena in priimka," so še pojasnili.

Opozorili so, da vsi inšpekcijski postopki v povezavi z vpogledi v osebne podatke v celoti še niso zaključeni. Pooblaščenec je zaradi zanimanja javnosti in preplaha, da policija morda sistematično nezakonito obdeluje osebne podatke politikov, to preveril in pojasnil prednostno. "V izogib nejasnostim in napačnim interpretacijam pridobljenih podatkov, pa bi bilo vsekakor koristno, da bi prejemniki podatkov od upravljavca hkrati pridobili tudi ustrezno pojasnilo, saj je za kakršnekoli zaključke nujno potrebno poznati vsaj osnove delovanja informacijskega sistema upravljavca zbirk podatkov," je še zaključil sporočilo.