Svet inštituta je Cuglja, ki je sicer pred nekaj meseci dobil nov mandat na čelu Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča, imenoval 4. junija, a je ministrstvo za zdravje, kot izhaja iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, 29. junija sklenilo, da ne da soglasja k njegovemu imenovanju.

Na ministrstvu za zdravje so sicer tudi potem, ko je že ministrstvo odločilo, za STA pojasnjevali, da odločitev o morebitnem soglasju Cuglju še ni bila sprejeta.

Na onkološkem inštitutu so za STA pojasnili, da je svet inštituta na seji v začetku julija potem sklenil, da vodenje začasno prevzame Andreja Uštar, dosedanja vodja službe za kakovost na inštitutu. Ob tem so sklenili objaviti nov razpis.

Kandidat za generalnega direktorja inštituta mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja in znanje tujega jezika.

K prijavi z življenjepisom mora kandidat za generalnega direktorja priložiti program dela in razvoja inštituta.

Mandat generalnega direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Na inštitutu bodo prijave kandidatov zbirali do konca avgusta.