Cudermanova pravi, da so v teh dveh desetletjih vrednost projekta Gazela prepoznala predvsem podjetja sama. In dodaja: »Spirit Slovenija projekt podpira, ker želimo, da ima podjetništvo v naši družbi pozitivno podobo. Gazele so za nas pomembne, ker poosebljajo ne le rast in poslovni potencial, temveč tudi ustrezen odnos do tujih trgov, odgovornost do zaposlenih, okolja… To nakazuje na možnost dolgoročnega obstoja in uspešnega razvoja podjetja, pa tudi širšega poslovnega okolja, ki je močno odvisno od dobrega dela podjetij.«

Najnovejša raziskava Bisnode potrjuje, da so gazele – med njimi je veliko družinskih podjetij – dolgoročno nadpovprečno uspešne. Da rastejo ne le dinamično, temveč trajnostno. Kar nekaj med njimi se jih je vključilo v Spiritov program razvoja strategije trajnostne preobrazbe. Kaj jim ta program omogoča?

Naša agencija je zasnovala večletni program, ki v prvi fazi malim in srednje velikim podjetjem daje možnost in priložnost, da z zunanjimi strokovnjaki – njihovo delo v celoti financira Spirit Slovenija, kar znese 24.000 evrov na podjetje – prevetrijo načine doseganja bodočega uspeha na trgu: ne le poslovni načrt in strategijo ter poslovni model, temveč tudi način delovanja celotnega podjetja, da je prijazno do zaposlenih, okolja in družbe nasploh. Preverijo tudi, s kakšnim izdelkom na primer, bodo v prihodnje trajnostno uspešni. Če se osredotočijo na razvoj trajnostnega izdelka, ki bo potrošnikom reševal določen problem in bodo po njem povpraševali, je to prava pot.

Začne se z dobrim načrtom, v drugi fazi pa podjetje lahko dobi tudi do 100.000 evrov nepovratnih sredstev za razvoj te ideje oziroma za izvedbo projekta. Izdelka torej ne razvijajo na pamet, temveč imajo jasno začrtane smernice, da bodo z njim dolgoročno uspešni in konkurenčni. Dober primer gazele in uspešnega družinskega podjetja, ki se je vključilo v Spiritov program poslovne odličnosti EFQM in uporablja vse možnosti promocije na tujih trgih ter številne druge storitve agencije, je denimo podjetje Lotrič Meroslovje. Želimo si, da bi sinergije in pomen naše agencije prepoznalo še več podjetij.

Bi lahko dali enačaj med odličnostjo in trajnostno preobrazbo?

Enačaja ni. Načinov poslovne odličnosti je lahko več, trajnostna preobrazba pa se osredotoča na dolgoročno odgovorno ravnanje posameznikov, družbe in okolja. Podjetje je lahko poslovno odlično, tudi če ni najbolj trajnostno. Kot posamezniki, podjetja in družba smo trajnost že ozavestili, težavo pa imamo pri njenem udejanjanju.

Priznanje gazela prejmejo slovenska podjetja, ki jih odlikuje hitra in obenem trajnostno naravnana rast. So prilagodljiva, inovativna, podjetna. Našla so svojo nišo, v kateri so vrhunska in eksplozivna. Pa so po vaših izkušnjah tudi poslovno odlična?

Izraz poslovna odličnost mora biti uporabljen v kontekstu. Hitra rast je lahko dobra ali pa ne. Zanesljive formule za uspešne poslovne odločitve ni, razen če je podjetje dobro definiralo svojo poslovno strategijo in pripravilo jasen poslovni načrt. Predvsem je pomembno, čeprav je naporno in zahtevno, da kljub trendom hitre rasti danes podjetje predvidi prave odločitve za jutri in da ve, s kakšnimi ukrepi, aktivnostmi bo uspešno v prihodnosti. Poslovna odličnost ni stvar sreče, hitre rasti ali naključnega odpiranja novega trga. Gre za to, da prave priprave srečajo pravo priložnost.

Kdaj je gazela dovolj »zrela«, da prepozna potrebo po odličnosti in njenem sistematičnem upravljanju?

Vse več podjetij se zaveda, da morajo biti poslovno odlična in da je k temu treba pristopiti sistematično, ter se odločijo za zunanjo pomoč svetovalcev, ki jim jih v Sloveniji plača država. Včasih je dovolj že pogovor. Res pa to terja čas, poglobljeno razmišljanje in dolgoročne odločitve. A ta čas ni zapravljen. Dobro se je zavedati, da se nič ne zgodi na hitro, takoj.

Veliki gospodarski cilj Slovenije je dodana vrednost 60.000 evrov na zaposlenega. Se mu približujemo ali se od njega oddaljujemo?

Mislim, da se od njega oddaljujemo, saj smo v obdobju po prvem valu epidemije covida-19 in pričakujemo drugega. Podjetja so sicer še optimistična, se pa zavedajo, da živimo v zelo nepredvidljivem času. Omenjena dodana vrednost na zaposlenega je v določenih podjetjih veliko višja, v drugih je nedosegljiv cilj. Kako sistemsko doseči to številko? Treba bi bilo prestrukturirati celotno gospodarstvo, panoge, delovna mesta, avtomatizirati proizvodnjo, razvijati izdelke z višjo dodano vrednostjo, krepiti inženirske poklice, ki ustvarjajo to dodano vrednost… Težko bomo lovili ta cilj, a približali se mu bomo le z dobrim razmerjem truda, dobrega dela in ustvarjanjem pravega rezultata.

Pravijo, da še ne smemo govoriti o postepidemiji, da je možen drugi val, napovedana sta padec BDP in recesija. Kakšno je vaše sporočilo optimizma?

Če govorim kot direktorica, je izredno pomembno, da podjetja in podjetniki (po)iščejo informacije, kaj vse jim država lahko omogoča in ponudi. Mehanizmi podpore obstajajo. Sicer niso za vse dejavnosti enaki, a je za to treba nekaj narediti. Potrebujemo solidarnost, konkurenčnost, odprtost in prebojnost na tujih trgih. Pomembno je sodelovati. Usmerjeni smo v ustvarjanje dodane vrednosti in v podjetniško logiko. Osebno pa bi rekla: Ljudje, zbudite se! Dovolj je tekmovalnosti, nevoščljivosti, vpitja in parol. Dovolj je upiranja brez razloga in pričakovanja, da bomo vse dobili zastonj. Na tak način ne bomo prišli nikamor. Oddelati moramo svoje in svoje življenje jemati odgovorno. Vsi.

Kako k uveljavljanju slovenskih gazel prispeva kampanja za promocijo slovenskega gospodarstva Green. Creative. Smart., ki jo vodi vaša agencija? Imenovali ste tudi ambasadorje te kampanje. Kaj ti poosebljajo in sporočajo?

Velika hvala podjetjem, ki so pripravljena biti ambasadorji. Nesebično so pripravljena pod svoje okrilje vzeti tudi druge ter Slovenijo in našo državno znamko predstavljati na tujih trgih. Tega ambasadorstva je premalo. Promocijska kampanja pozicionira slovensko gospodarstvo, podjetja in njihove rešitve kot trajnostne, ustvarjalne in pametne. Smo narod inženirjev in inovatorjev. Podjetniki ambasadorji so že cenjena in uveljavljena podjetja, a odpirajo vrata drugim, za katere lahko rečejo, da so še boljši od njih. Ta miselnost je pomembna in mislim, da nam je z ambasadorstvom uspelo zagnati to sodelovalno miselnost.

In še pogled v leto 2021, na svetovno razstavo EXPO Dubaj. S čim bo Slovenija osvojila svet?

Expo Dubaj se začne oktobra 2021 in svoja vrata zapre aprila 2022. Slovenija je ena od držav z lastnim paviljonom in s pravim sporočilom. Svet bomo osvojili s prisrčnostjo in samozavestjo. Predstavljali bomo prebojne tehnologije in poslovne ideje za trajnostne, ustvarjalne in pametne rešitve, ki jih svet še kako potrebuje. Naša podjetja bodo imela tam izjemno priložnost neposredno prodajati svoje izdelke, storitve in rešitve na globalnem trgu.