Leto 2020 nas je presenetilo. V načrtovanje dogodkov, letos smo jih zastavili skupaj z regijskimi gospodarskimi zbornicami, je vstopil covid-19. Okoliščine so se bistveno spremenile, vendar ambicij nismo spremenili. Le načrte, kako bomo v letu 2020, jubilejnem za izbor Gazela, spodbujali rast, smo prilagodili.

Prvič. Vlada je v paketu ukrepov podjetjem olajšala oddajo zaključnih računov, zato smo pretehtali, kaj to pomeni za izbor najboljših med najhitreje rastočimi. Zavedajoč se pomena verodostojnosti smo se odločili, da letos izbora Gazela na način, kot ga izvajamo sicer, ne izvedemo. V letošnjem letu Dnevnik tako ne bo razglasil zlate, srebrne in bronaste gazele.

Drugič. Naredili bomo več od tega. Poklonili se bomo 19 letom projekta Gazela in podjetjem, ki s sodelovanjem v izboru Gazela že dve desetletji v družbi uveljavljajo vrednote podjetnosti in rasti. S poklonom začenjamo danes in nadaljujemo tedensko, ko bomo v rubriki Gazela objavljali intervjuje z zlatimi gazelami dveh desetletij.

Tretjič. Velika ideja. Majhen korak za projekt Gazela, velik korak za slovensko gospodarstvo in družbo. Po letih iskanja smo našli ali, raje, iznašli način, kako bomo pomen gazel v družbi zaznamovali trajno in trajnostno. In kot velja za velika dejanja: ne moremo ga uresničiti sami. Ker ideja potrebuje potrditev, jo za zdaj le napovedujemo in se zavezujemo, da jo – slavnostno – razgrnemo oktobra.

Četrtič. Vsako leto ob izboru Gazela izdamo zbornik. Letos bo izšel tudi v angleškem jeziku, da bodo slovenske gazele medijsko zasijale tudi globalno. Večina gazel tekmuje in se odlikuje na mednarodnih poslovnih odrih in s tem Dnevnik podpira svoje poslovne športnike na njihovih igriščih.

Petič. Odločili smo se, da ponovno izvedemo večjo raziskavo o uspešnosti gazel. Najnovejša raziskava družbe Bisnode na podlagi uradnih bilanc razkriva: gazele so podjetja, ki se ponašajo z odličnostjo in trajnostnim načinom delovanja. So visoko nadpovprečno uspešne, manj zadolžene, kot velja za povprečje gospodarstva, in predvsem – so tiste, ki v gospodarstvu in družbi ustvarjajo nova delovna mesta.

Šestič. Vračam se v svoj zapis iz leta 2014, ki je aktualen tudi danes. »Ne zgolj podjetja, vsa Slovenija mora postati gazela! Hitra, vitka, polna življenjske energije. In zakaj si ne bi postavili optimističnega, za marsikoga nerealnega cilja!? Seveda bo za dosego tega cilja nujno preseči vsa nepotrebna in neproduktivna razdvajanja v družbi. Družba, ki si želi storiti korak naprej, družba, ki ji je mar za prihodnost, bi morala prepoznati in priznanje izkazati posameznikom, ki k temu prispevajo. In takrat bomo lahko stopili na pot, ki vodi k cilju, skupnemu veliki večini prebivalcev Slovenije.«

Ponosen sem, da v Dnevniku in projektu Gazela izkazujemo priznanje tistim, ki ustvarjate rast.