Enoletna raziskava avstralskega parlamenta razkriva slabo napoved prepoznavnim rastlinojedim drevesnim vrečarjem. Koalam namreč v naslednjih 30 letih na območju zvezne države Novi Južni Wales grozi izumrtje. Takšna ocena temelji primarno na osnovi krčenja in drobljenja življenjskega okolja in ob predpostavki, da se v trend upadanja števila živali z nujnimi posegi ne bo vmešala tamkajšnja vlada. Med drugim je že zdavnaj zastarel podatek iz leta 2012, ki navaja, da v divjini Novega Južnega Walesa živi okoli 36.000 koal. Po ocenah predstavnikov nacionalnih parkov naj bi namreč pred začetkom požarov na tem področju živelo le še med 15.000 in 20.000 koal.

Preiskovalni komite poudarja, da so obsežni požari, ki so sicer divjali od lanskega novembra do konca letošnjega marca ter uničili kar 5,5 milijona hektarjev površin, radikalno posegli v habitat koal, kar glede na milijone živalskih žrtev ne pomeni nič dobrega za ohranitev te prepoznavne avstralske vrste. Prizadetih naj bi bilo kar 24 odstotkov javnih površin, kjer prebivajo koale, na nekaterih področjih je pogorelo celo do 81 odstotkov naravnega okolja avstralskih vrečarjev. Podnebne spremembe sicer zgolj zaostrujejo že tako ali tako zaskrbljujoče stanje. Na gozdnatem področju Piligie tako recimo koal naj ne bi bilo že celo pred začetkom obsežnih požarov. Cate Faehrmann iz komiteja, ki je preiskoval stanje, pojasnjuje, »da je raziskava nazorno pokazala, kako je izguba bivalnega prostora in njegovo drobljenje primarni vzrok za izumiranje vrste, hkrati pa trenutna zakonodaja ni le neprimerna, pač pa celo pospešuje izginjanje osnovnega habitata koal.«

Komite je v ta namen sestavil 42 predlogov, vključno s tem, da je potrebno dati več pomena zaščiti naravnega habitata živali, izboljšati metode nadziranja situacije, povečati finančni sklad, namenjen lokalnim naravovarstvenim skupinam, zamejiti gozdarjenje in ponuditi več spodbud kmetom, ki jim je pomembno ohranjanje okolja. »Vidno se mora povečati zaščita naravnega okolja koal, in sicer pred gozdarjenjem, rudarjenjem in širjenjem urbanega okolja,« je za Guardian pojasnila Faehrmann. Vrstijo se tudi pobude o ustanovitvi nacionalnega parka, z namenom zaščite populacije koal južnega in zahodnega področja Sydneyja in ureditve sistema bolnišnic za divje živali.