K letni deflaciji je največ, 1,2 odstotne točke, prispevala pocenitev naftnih derivatov, dodatne 0,3 odstotne točke je k njej prispevalo znižanje cen oblačil.

Letno deflacijo je na drugi strani za 0,5 odstotne točke blažila dražja hrana, za 0,3 odstotne točke dražje raznovrstno blago in storitve in za 0,2 odstotne točke dražja oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem.

Na mesečni ravni pa so se v juliju najbolj spremenile cene električne energije, ki so bile povprečno za 42,5 odstotka višje. To je bilo v največji meri posledica prenehanja veljavnosti vladnega odloka o začasnem neplačevanju prispevka zaradi epidemije, so navedli na statističnem uradu. Ta sprememba je k mesečni inflaciji prispevala eno odstotno točko. 0,4 odstotne točke so prispevali še dražji počitniški paketi in po 0,1 odstotne točke dražja tekoča goriva, obutev in novi avtomobili.

Mesečno inflacijo so v juniju zniževale nižje cene hrane, za 0,2 odstotne točke, in oblačil, za 0,1 odstotne točke. Rast cen je bila v prvi polovici leta 2020 0,2-odstotna, je še navedel statistični urad.

Javnofinančni primanjkljaj v prvem četrtletju pri 6,6 odstotka BDP

Država je v prvem četrtletju zaradi ustavitve gospodarske aktivnosti in negativnih posledic epidemije covida-19 ustvarila 739 milijonov evrov javnofinančnega primanjkljaja, ki predstavlja 6,6 odstotka BDP. Primanjkljaj je bil za 647 milijonov evrov višji od primanjkljaja v prvem četrtletju 2019, kažejo podatki statističnega urada.

Država je nazadnje tako visok primanjkljaj zabeležila v zadnjem četrtletju leta 2014, ko je dosegel 867 milijonov evrov ali 9,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

V prvem trimesečju so se izdatki povečevali s precej višjo stopnjo kot v enakem obdobju lani, saj je bila rast 9,5-odstotna. Hkrati so se zmanjšali prihodki države, ki so bili za 3,4 odstotka nižji od prihodkov v enakem obdobju prejšnjega leta.

Javni dolg je ob koncu prvega četrtletja znašal 33,41 milijarde evrov ali 69,6 odstotka BDP. V primerjavi s koncem leta 2019 se je povečal za 5,3 odstotka oz. za 1,67 milijarde evrov. V deležu od BDP je bil ob koncu 2019 pri 66,1 odstotka BDP.