Cenejši naftni derivati so k aprilski letni deflaciji prispevali 1,2 odstotne točke. Cene tekočih goriv so se znižale za 24,7 odstotka, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 21 odstotkov.

K letni deflaciji je sicer odstotno točko prispevala tudi za 28,5 odstotka cenejša električna energija.

V mesečni primerjavi so nižje cene naftnih derivatov v deflaciji prispevale 0,9 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 19,5 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za 17 odstotkov.

Državni proračun v prvih treh mesecih s 306 milijonov evrov primanjkljaja

Državni proračun je imel v prvih treh mesecih leta 306 milijonov evrov primanjkljaja, medtem ko je bil v enakem obdobju lani pri 202 milijonih evrov. Prihodki so bili z 2,39 milijarde evrov od primerljivega lanskega obdobja višji za 23 milijonov evrov, odhodki pa so se povečali za nekaj manj kot 128 milijonov evrov na 2,69 milijarde evrov.

Kot so danes sporočili z ministrstva za finance, so prilivi iz naslova davčnih prihodkov v tem obdobju skupaj dosegli dve milijardi evrov in so bili za 1,5 odstotka oz. 30,9 milijona evrov nižji kot v enakem lanskem obdobju.

Dohodnina je nanesla 363 milijonov evrov in je bila od primerljivega lanskega obdobja višja le za 2,6 odstotka oz. za 9,2 milijona evrov. »Relativno nizka rast je predvsem posledica uveljavitve novele zakona o dohodnini. Zaradi razbremenitve dohodkov iz dela na podlagi spremembe dohodninske lestvice, zvišanja splošne olajšave in spremembe mehanizma določitve celotne dodatne splošne olajšave so se prihodki iz tega naslova znižali,« so pojasnili na ministrstvu.

Odhodki državnega proračuna so bili v prvih treh mesecih leta od primerljivega lanskega obdobja višji za pet odstotkov. Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov na letni ravni zvišale za 7,3 odstotka oz. za 23,7 milijona evrov na 346,2 milijona evrov. »To povišanje je v večji meri posledica napredovanj in izvajanja dogovora o plačah ter drugih stroških dela v javnem sektorju,« so pojasnili.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležila 4,64 milijarde evrov prihodkov in 5,02 milijarde evrov odhodkov.