Dvostopenjski natečaj

Natečaj poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji je Spirit Slovenija do 5. junija zbiral prijave na nacionalni ravni. Najbolje ocenjene prijave bodo poslane na Evropsko komisijo, kjer bo tamkajšnja strokovna komisija do novembra 2020 ocenila vse prispele prijave, najboljše pa bodo nagrajene z evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. Nagrade bodo podeljene na prireditvi v okviru evropskega srečanja mali in srednje velikih podjetij, ki bo potekalo novembra 2020 v Berlinu.

Prijavljenih pet projektov

V letošnjem letu se je na natečaj za evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva, ki je namenjen spodbujanju podjetništva na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, prijavilo pet slovenskih projektov. Vsi predstavljajo pomemben podjetniški doprinos za lokalno, regionalno in nekateri tudi nacionalno gospodarstvo. Dve prijavi po svoji vsebini, izvirnosti, vplivu, prenosljivosti v druga okolja in odmevnosti izstopata, zato se je Spirit odločil, da ju predlaga za evropsko nagrado.

Predlagana projekta

Prvi predlagani projekt je festINNO - festival INOVATIVNOSTI (www.inno.si/festinno), ki je prepoznaven kot regijska, čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških dejavnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, zainteresirane javnosti, gospodarstva in načrtovalcev politik podpore podjetništva. Je tudi mesto snovanja novih idej, ukrepov in projektov za preboj in ohranjanje konkurenčnosti regije. Projekt izvaja Fakulteta za management s partnerji. Drugi predlagani projekt je Slepota ni ovira za podjetništvo »Odgovorno in odprto podjetništvo«, ki ga izvaja Primorski tehnološki park. Cilj programa je, da slepim in slabovidnim omogoči razvoj kompetenc podjetnosti ter jim s tem izboljša zaposlitvene možnosti ali jih podpre pri odločitvi za podjetniško kariero.