Na statističnem uradu (SURS) so pripravili pregled podatkov, ki kažejo, kaj se je v 29 letih dogajalo s Slovenijo in Slovenci. Nekatere podatke povzemamo v nadaljevanju.

2.095.861 prebivalcev je imela Slovenija ob začetku letošnjega leta ali dobrih 96.000 več kot leta 1991 in 15.000 več kot ob začetku lanskega leta. Moških je bilo 1.051.066, žensk 1.044.795. Razmerje med moškimi in ženskami se je sredi leta 2019 prvič v več kot 160-letni zgodovini obrnilo v prid moškim.

43,4 leta so bili ob začetku lanskega leta povprečno stari prebivalci Slovenije. V zadnjih 10 letih smo se postarali povprečno za 2 leti, v zadnjih 20 letih pa za 5 let. Moški živijo povprečno 74 let, ženske 8 let dlje. Deček, rojen leta 2018, lahko pričakuje, da bo dočakal 78 let, deklica pa 84 let.

250 % je znašala inflacija v Sloveniji leta 1991, pod 10 odstotkov je padla šele leta 1995. Maja 2020 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno deflacijo. K deflaciji so največ prispevali cenejši naftni derivati. Aprila letos smo zabeležili največji mesečni padec cen bencina in dizla v tem tisočletju. Bencin se je pocenil za 19 odstotkov, dizel pa za 16 odstotkov.

Nemčija je bila tako leta 1991 kot tudi letos najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, z leti se izvoz v Nemčijo povečuje. Nemčiji sledita Italija in Avstrija. V devetdesetih letih je Slovenija največ blaga izvozila v države nekdanje Jugoslavije. Izvoz v Rusko federacijo se je v letih po osamosvojitvi nekoliko povečal, po gospodarski in finančni krizi pa se je izvoz v to državo najbolj povečal.

1.937,21 € je znašala povprečna bruto plača za april 2020, kar je nominalno 10,2 odstotka, realno pa 11,2 odstotka več od bruto plače za marec 2020. Leta 1991 je povprečna plača znašala 10.322 tolarjev oziroma približno 417 evrov.

29 % odraslih prebivalcev je kadilo v letu 1994, leta 2007 je bilo kadilcev 10 odstotkov manj, leta 2016 pa je kadilo približno 23 odstotkov odraslih državljanov, kažejo podatki NIJZ.

11 l čistega alkohola na prebivalca so spili polnoletni prebivalci Slovenije leta 1993 in ta poraba se do danes ni bistveno zmanjšala.

603.000 osebnih avtomobilov je bilo v Sloveniji registriranih konec leta 1991, konec leta 2013 jih je bilo že nekaj več kot 1.063.700, leta 2018 pa 1.143.150.