Vstop na območje naravnega spomenika Dovžanova soteska predstavlja peščeno parkirišče za naseljem Čadovlje pri Tržiču. Druge infrastrukture poleg informativnih tabel, ki bi omogočala interpretacijo naravne dediščine, na tej lokaciji do danes ni bilo. Tako individualen obiskovalec, ki je prišel brez spremstva vodnika, ni imel možnosti za pridobitev dodatnih informacij ali brošur. Razstavno-izobraževalno središče Dolina je namreč od vstopne točke oddaljeno 2,3 kilometra.

»Desetletja smo vlagali sredstva v Dovžanovo sotesko, nikoli pa nismo zmogli obiskovalcu, tujcu ali domačinu zagotoviti mesta, kjer bi se lahko usedel, odpočil, kupil kakšen spominek in se naužil lepot narave. Info točka omogoča prav to,« je v sporočilu za javnost poudaril tržiški župan Borut Sajovic.

Kot je izpostavil, je točka del infrastrukture za interpretacijo naravnega spomenika, v prihodnje pa bo v njej mogoče kupiti tudi kakšen napitek ali prigrizek lokalnih ponudnikov. Vstopna info točka bo od 30. maja dalje odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih ob lepem vremenu od 10. do 18. ure. Glede na potrebe pa bodo delovni čas v glavni turistični sezoni tudi prilagajali.

Sajovic je spomnil, pot do info točke ni bila lahka, saj v zavarovanih območjih obstajajo posebni režimi. Zadovoljen je, da so z zavodom za varstvo narave našli kompromis. Objekt je umeščen tako tako, da je ohranjen travnik in dostop do rečne struge. Zunanja oblika nakazuje izčiščeno stilizirano obliko pastirskega stanu, okoli vhoda so nameščeni veliki prodniki, ki lahko služijo tudi za počitek. Na parkirišče so namestili samostojne ekološke dehidracijske sanitarije.

Peščeno parkirišče poleg informacijske točke je zaenkrat brezplačno, občina pa preučuje možnost uvedbe režima s parkirnino, da se zagotovi kratkotrajno parkiranje. Ker je število parkirnih mest omejeno, prosijo pohodnike in kolesarje, ki so to parkirišče doslej uporabljali za pričetek svojih izletov pod Košuto, da parkirajo na brezplačnih parkirnih mestih v Tržiču in tako parkirišče v Čadovljah prepustijo obiskovalcem naravnega spomenika.

Nova info točka je nastala v okviru operacije Bogastvo narave, ki ga delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, partnerji pa so poleg tržiške občine tudi BSC - poslovno podporni center Kranj, Občina Preddvor, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Skupna vrednost operacije je dobrih 160.000 evrov, od tega je vrednost evropskega sofinanciranja skoraj 116.000 evrov.

V tržiški občini je bila operacija vredna preko 103.000 evrov evrov in je bila sofinancirana z 69.000 evri. Kot je povedala strokovna sodelavka tržiške občine, ki je bdela nad projektom, Mateja Dolžan, je bil osnovni namen tržiškega dela investicije pridobiti, z vidika interpretacije naravne dediščine, nepogrešljiv objekt na vstopu v naravni spomenik, kjer bodo uporabnikom na voljo vse potrebne informacije za kakovostno doživljanje narave.