Vstopna točka v območje naravnega spomenika Dovžanova soteska je peščeno parkirišče za naseljem Čadovlje pri Tržiču ob reki Tržiški Bistrici, na travnati površini ob parkirišču pa so postavljene informativno pojasnjevalne table in klopi. Druge infrastrukture, ki bi omogočala interpretacijo naravne dediščine, na tej lokaciji ni.

Individualni obiskovalec, ki pride brez spremstva vodnika, tako na vstopni točki nima možnosti pridobitve dodatnih informacij ali brošur. Razstavno-izobraževalno središče Dolina, ki leži v skrajnem severnem delu širšega območja naravnega spomenika Dovžanova soteska, je namreč od vstopne točke oddaljeno približno 2,3 kilometra.

Kot so sporočili z Občine Tržič, se potreba po vzpostavitvi informacijske točke kaže tako pri obiskovalcih kot tudi pri turističnih vodnikih, ki izvajajo turistično in strokovno vodenje po Dovžanovi soteski. Na parkirišču ni pokritega prostora, kamor bi se obiskovalci lahko zatekli pred dežjem in kjer bi bile na voljo različne informacije, karte ter brošure.

Obstoječa postavitev tabel in klopi tudi ne omogoča zadovoljive slišnosti, še posebej ob višjem vodostaju reke, ki teče tik za tablami. Ker strokovne ekskurzije pogosto potekajo v obliki terenskih vaj, za katere so nujno potrebni pripomočki, kot so kladiva, zaščitna očala, zemljevidi in povečevalna stekla, pa morajo vodniki te vsakič znova pripeljati iz Tržiča.

Dela bodo zaključena predvidoma konec julija

Osnovni namen investicije v info točko je zato pridobiti, z vidika interpretacije naravne dediščine, nepogrešljiv objekt na vstopu v naravni spomenik, kjer bodo uporabnikom na voljo vse potrebne informacije za kakovostno doživljanje narave. To bo postalo tudi ustrezno zbirno mesto za pričetke strokovnih in turističnih ogledov.

Občina Tržič je pogodbo za izvedbo 8. maja podpisala s podjetjem Promobile iz Ljubljane, dela pa bodo predvidoma končana do konca julija. Vrednost pogodbenih del znaša 104.000 evrov. Občina bo za investicijo dobila tudi sredstva iz projekta Bogastvo narave - Interpretacija naravne dediščine v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Obiskovalci Dovžanove soteske si lahko že od konca minulega tedna dalje lahko v Razstavno-izobraževalno središče Dolina ogledajo razstavo o posledicah naravnih nesreč. Razstava z naslovom Tržiška Bistrica - neukročena trmoglavka Karavank na desetih panojih predstavlja posledice naravnih dogodkov v in ob reki Tržiška Bistrica od Jelendola do naselja Čadovlje pri Tržiču.

Zgodovinski viri pričajo, da so se podobni dogodki, kot je bila lanskoletna oktobrska ujma, dogajali že v preteklosti. Razstavo pa so na Občini Tržič postavili skupaj z Ireno Mrak iz Visoke šole za varstvo okolja, Matevžem Novakom iz Geološkega zavod Slovenije in Bojanom Knificem iz Tržiškega muzeja.