Obramba četverice obtoženih - nekdanjih vodilnih v Zvonu Ena Simona Zdolška in Mateje Vidnar Stiplošek ter članov uprave Zvona Dva Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta - se tudi tokrat še ni izjasnila glede nedavno modificirane obtožnice, ki namesto ugotovitve, da je bila družba I.J. Storitve v času, ko je za nakup delnic Luke Zadar od Zvona prejela posojilo v višini dobrih 17 milijonov evrov, insolventna, po novem navaja, da je bila prezadolžena.

Obtoženi ne razumejo spremenjene obtožnice

Obtoženi so zatrdili, da spremenjene obtožnice ne razumejo, Zdolškov zagovornik Jernej Mlinarič je že napovedal, da bo podal ugovor zoper njo, Pečetov odvetnik Silvo Godič pa je še naprej vztrajal, da ne more podati odgovora na spremembo. Po njegovem je ta tako bistvena, da se je v sedanjih okoliščinah o njej nemogoče izjasniti, še vedno meni tudi, da je zato nemogoča tudi izpeljava obravnave. Izvedenca namreč nista bila seznanjena o njej, niti sodni izvedenec ni dobil naloge, da bi v tej luči dopolnil svoje mnenje.

Sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šoštarič je vseeno vztrajal pri nadaljevanju obravnave, na katerem je najprej svoj zagovor dopolnila Vidnar Stiploškova in se tako odzvala na torkovo pričanje Dubrovskega. Po njenem prepričanju je ta pri izdelavi mnenja upošteval zgolj računovodsko stanje I.J. Storitev, pri tem pa ni upošteval, da je šlo le za projektno družbo znotraj holdinga Zvon.

"Čisto računovodsko so njegovi izračuni seveda pravi, vendar je to zgolj teorija, medtem ko so v praksi stvari lahko popolnoma drugačne," je prepričana nekdanja članica uprave Zvona Ena, ki zavrača mnenje, da upravi Zvonov pri omenjenem poslu nista obvladovali tveganj. Kot je povedala, je imel Zvon v tistem letu za več kot 36 milijonov evrov finančnih prihodkov, donos lastniškega kapitala pa je znašal skoraj 13 odstotkov, zato so po njenem mnenju imeli možnosti finančne podpore projektni družbi.

Fišerjeva je tudi danes ponovila, da zakonodaja v letu 2007 pojma insolventnost sploh ni poznala, na vprašanja specializiranega državnega tožilca Iztoka Krumpaka o takratnem finančnem stanju I.J. Storitev pa odvrnila, da iz razpoložljivih podatkov ni videti, da bi ta imela težave pri odplačevanju obveznosti, saj ni bilo zaznanih nobenih blokad računa ali kakšnih drugih ukrepov.

Manj zgovorna je bila Fišerjeva na njegovo povpraševanje, ali je bila omenjena projektna družba kdaj del premoženja Zvonov in zakaj ta po stečaju ni pristala v stečajni masi Zvona Ena. Obramba je ob teh vprašanjih protestirala, ker naj bi tožilec z njimi želel zgolj diskreditirati pričo.

V odzivu na pričanje Fišerjeve je Dubrovski ostal neomajen in dejal, da za kapitalsko ustreznost ni pomemben denarni tok, kot to skuša prikazati obramba. Zanj so pomembna štiri dejstva, in sicer, da je Zvon dal I.J. Storitvam kredit, ki ni bil poplačan, omenjena družba danes ni del stečajne mase Zvona, slednji pa tudi ni lastnik delnic Luke Zadar.

Ješovnikov zagovornik Rok Gerlovič je pripomnil, da izvedenec izhaja iz predpostavke, kot da so si I.J. Storitve od Zvona sposodile 17 milijonov evrov, ki jih niso vrnile in jih nikoli ne bi mogle, kar pa po njegovem prepričanju ni res. "Ta družba si denarja ni sposodila od Zvona, pač pa je Zvon denar družbi dal namensko za to, da kupi delnice luke. Šlo je torej za posel in ne za posojilo," je prepričan Gerlovič.