Prvoobtoženega Ljuba Pečeta ni bilo na sodišče, prišla nista niti Franc Ješovnik in Simon Zdolšek. Zagovornik slednjega, odvetnik Dušan Pungartnik, se je opravičil zaradi bolezni, zagovornika Pečeta in Ješovnika pa sta se pisno sklicevala na mnenje, da niso izpolnjeni pogoji za razpisovanje naroka v času soočanja s pandemijo. Češ, kazenska zadeva Luka Zadar ni nujna.

Predsednica sodnega senata Danila Dobčnik Šošterič trdi drugače, nujnost prepoznava v okoliščini, da prihodnji mesec poteče začasno zavarovanje, na podlagi katerega je država onemogočila razpolaganje z delnicami Luke Zadar. Zato mora opraviti narok, da to začasno zavarovanje pravočasno podaljša.

Ni bilo pogojev za glavno obravnavo

Od obtoženih je danes prišla na sodišče le Vidnar-Stiplovškova s svojim odvetnikom. Ker s tem niso bili izpolnjeni pogoji za izvedbo glavne obravnave, je sodišče zunaj obravnave zaslišalo strokovno pričo obrambe in sodnega izvedenca ekonomske stroke.

Obtožnica obtoženim očita, da so julija 2007 v sostorilstvu zlorabili svoje položaje s tem, ko so pri NLB najeli 17,5 milijona evrov posojila, denar pa nato prek holdinga Zvon Ena in Zvon Dva preusmerili na račun I. J. Storitev. Družba, ki sta jo po neformalnih kanalih obvladovala cerkvena holdinga, je denar porabila za delnice zadrske luke, bančnega posojila pa ni nikoli vrnila. Specializirani tožilec Iztok Krumpak je prepoznal znake kaznivega dejanja tudi v kasnejšem izmiku delnic Luke Zadar iz stečajne mase holdinga Zvon Dva.

Romana Fišer je za obrambo spisala strokovno mnenje, v katerem je nanizala argumente, zakaj naj bi bilo podjetje I. J. Storitve poleti 2007, v času najema spornega posojila, likvidno, kapitalsko ustrezno in plačilno sposobno.

Fišerjeva je do leta 2002 sedela v upravi Poštne banke Slovenije. Ali so bile I. J. Storitve po njenih izkušnjah kreditno sposobne za najem 17,5-milijonskega bančnega posojila, zavarovanega zgolj z bianko menico, je zanimalo Krumpaka. In ali se spominja primera, da bi banka primerljivemu podjetju pod istimi pogoji odobrila takšno posojilo? »Banke so poslovale v skladu s svojimi poslovnimi pravili,« je odgovorila

Nadškofiji posojali Pivovarna Laško in Radenska

Konec leta 2006 so imele I. J. Storitve negativen kapital, leto zatem so nakopičile več kot pol milijona evrov neplačanih obveznosti.

Dobro finančno zdravje I. J. Storitev je Fišerjeva utemeljevala tudi z oceno, da so imele domnevno podcenjeno naložbo v bošnjaškem investicijskem skladu Eurofond. K mnenju je priča priložila prvo in deseto stran Eurofondovega letnega poročila za leto 2007. Krumpak je v spis vložil celotno poročilo, ki vsebuje nekatere zanimive podrobnosti. Denimo, da sta v nadzornem svetu sedela obtožena Peče in Ješovnik. Priča je zavrnila odgovor na vprašanje, ali je bila kdaj zaposlena v družbi, ki bi bila (ne)posredno povezana z NLB. Predsednica sodnega senata je strokovni priči obrambe predočila SMS iz junija 2007, v katerem tedanji direktor I. J. Storitev Davor Šenija sporoča, da podjetje ni dovolj likvidno, da bi bilo sposobno plačati račun v višini 700 evrov. »Na podlagi nekega posameznega poslovnega dogodka ni mogoče trditi, da je firma nelikvidna ali insolventna,« ji je odgovorila Fišerjeva.

Sodni izvedenec Drago Dubrovski je zatem vztrajal pri svojem mnenju in zavrnil očitke obrambe, ki jih je ta nizala na preteklih narokih. »Mnenje temelji na dejstvih, ne na domnevah,« je dejal. Iz razpoložljivih računovodskih izkazov nesporno izhaja, da so bile I. J. Storitve že pred najemom spornega posojila insolventne. Pred stečajem je bil kapital družbe v minusu za skoraj deset milijonov evrov.