Dijaki bodo morali v šoli nositi zaščitne maske. Ali to pomeni, da jih bodo morali uporabljati – predvidevam, da jih bo zagotovila šola – ves čas pouka, torej vsaj šest do sedem ur na dan? Glede na to, da je priporočljivo, da se masko zamenja na dve uri, bo vsak dijak na dan prejel tri do štiri maske, to je okrog 51.000 mask na dan! Ampak to ni problem – v Sloveniji imamo trenutno dovolj mask (pravih in »papirnatih«), zahvaljujoč ministru Počivalšku in preostalim dobičkarjem, pardon, dobrodelnežem.

In zdaj k vprašanju mature. Matura ostaja nespremenjena, izvedena bo v rahlo prilagojenih rokih. Glede obsega mature se ni nič spremenilo in nanjo ne vpliva popolnoma ohromljeno življenje v naši državi. Dijaki, katerih zaključek šolanja je 22. maja 2020, bodo morali v petih šolskih dneh pridobiti še vse manjkajoče ocene, izboljšati nekatere že pridobljene ocene in se ob vsem tem še pripraviti, predvsem psihično, na zrelostni izpit! Robotsko, a po mnenju RIC in ministrice so se na to pripravljali zadnja štiri leta šolanja. Upam, da ne samo na to.

Seveda je bilo na temo matura da ali ne v medijih že veliko objavljenega – mnenja in pisma dijakov, profesorjev na srednjih šolah, profesorjev na fakultetah, staršev dijakov, izvedena je bila anketa dijakov (katere rezultate je ministrica napačno interpretirala). Med drugim sem v začetku aprila zasledila mnenje ravnatelja gimnazije v Mariboru, da dijaki potrebujejo priprave v živo vsaj mesec dni pred izpitom, tako imenovano intelektualno segrevanje. Po trenutni časovnici dijakom to ne bo omogočeno.

Naj vprašam Državni izpitni center (RIC), zakaj se tako zelo trudi, da bi se matura izpeljala. In ne, ne prodajajte nam več pravljic, kot ste nam jih vse doslej:

– matura se mora izpeljati, saj se s tem konča srednješolsko izobraževanje: da, vendar v normalnih okoliščinah,

– izpitne pole so že natisnjene: odlično, uporabili jih boste prihodnje leto,

– točkovanje pri vpisih na fakultete: v mesecu in pol vam ni uspelo prilagoditi vpisov trenutnim razmeram.

Vsi vemo, da je RIC za izvedbo mature nagrajen. Glede na trud in predvsem željo, da bi se matura izpeljala, očitno res bogato. Javno pozivam RIC, da objavi, koliko proračunskega denarja prejme v primeru izvedbe mature.

Zaposleni na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, naj vas vprašam, ste prebrali kakšno pismo dijaka? Ali veste, koliko dijakov potrebuje še dodatno pomoč? Ampak za vas so dijaki četrtih letnikov, ki ne želijo izvedbe mature, zgolj lenuhi, in če ne bodo imeli zrelostnega izpita, ne bodo pripravljeni na vse izzive, ki jim jih bo življenje postavilo na pot. In na podlagi kakšnih raziskav lahko trdite, da priprave na maturo potekajo po dogovoru? Kakšnem dogovoru? Ali za ta dogovor vedo profesorji, dijaki? Ali je dogovor ta, da so dijaki prepuščeni samim sebi, posameznim profesorjem, spletu, sošolcem? In ne nazadnje – več kot mesec dni nam je ministrica govorila, da matura bo, če zdravstvena stroka odloči, da se je varno vrniti v šolske klopi. Ja, oni so sprejeli odločitev, kdaj se bo kolikor toliko varno vrniti v šole, niso pa odločali glede mature. Stroka, ki to lahko odloči, seveda po posvetu s profesorji, ravnatelji in drugimi s področja izobraževanja, ste vi, ministrica! In izvedbo mature boste lahko dovolili le, če boste/ste stoodstotno prepričani, da ste dijakom zaključnih letnikov omogočili enake možnosti za pripravo na maturo, kot so jo imele pretekle generacije. V zadnjem mesecu in pol jim to ni bilo omogočeno.

Dejstvo je, da ministrica noče ali si ne upa sprejeti odgovornosti glede izvedbe mature v prilagodljivem obsegu oziroma izvedbe mature letos zaradi situacije povsem in preprosto odpovedati. Namesto tega odločitev predaja v roke RIC, ki za izvedbo mature v svoj žep pospravi ogromno denarja. In to je, poleg togih birokratov, zaposlenih v tej instituciji, edini pravi razlog, da matura 2020 bo.

Na koncu samo še nekaj besed vam, dragi dijaki zaključnih letnikov. Verjamem v vas, v vašo sposobnost, v vaše znanje. Na maturi dokažite, da ste pametnejši in po najboljših močeh opravite maturo. In ne pozabite – v življenju mislite s svojo glavo in sprejemajte svoje odločitve.

Barbara Kaloper, Kranj